Międzynarodowe warsztaty stomatologiczne

Profesorowie Boaz Arzi oraz Santiago Peralta to dwaj najwybitniejsi stomatolodzy i chirurdzy szczękowo-twarzowi z ośrodków w Stanach Zjednoczonych, które wyznaczają standardy leczenia zwierząt na całym świecie. W dniach 9–11 czerwca 2017 roku przeprowadzili pierwsze w Polsce trzydniowe warsztaty praktyczne. Było to wydarzenie szczególne na skalę światową!

Podczas 27 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w sposób wyczerpujący przedstawili program oferowany jedynie studentom Medycyny Weterynaryjnej w University of California oraz Cornell University: poczynając od budowy twarzoczaszki, jamy ustnej oraz metodyki badania stomatologicznego, poprzez technikę i interpretację zdjęć stomatologicznych, kończąc na ekstrakcjach wielokorzeniowych i ich komplikacjach. Tak rozległy zakres zajęć wymagał dużego zaangażowania zarówno ze strony organizatorów, jak i wykładowców. Uczestnicy mieli do dyspozycji sprzęt oraz materiały najwyższej jakości, w pełni aprobowane i polecane przez prowadzących, w tym narzędzia chirurgiczne Hu-Friedy, unity stomatologiczne Chiromega oraz systemy radiologiczne PlanMedica. Samo wydarzenie odbyło się w profesjonalnym Centrum Edukacji Medycznej CEMED.

Nasza pani doktor Dagmara Majewska była koordynatorem tego przedsięwzięcia. Tajniki pracy Profesorów zdążyła poznać podczas staży klinicznych, które odbyła na obu uniwersytetach. Podczas tegorocznych warsztatów asystowała wykładowcom, konsultowała z nimi nietypowe przypadki kliniczne z przychodni SpecVet, aby ostatecznie utwierdzić się w swoim podejściu do prowadzenia pacjentów. Ponadto, pod ich uważnym okiem sama doskonaliła technikę chirurgicznego usunięcia węzłów chłonnych żuchwowych, zamknięcia przetok ustno-nosowych oraz amputacji ślinianki żuchwowej u psów i kotów.

Profesor Boaz Arzi na co dzień konsultuje najbardziej skomplikowane przypadki z całego świata. Razem z zespołem pracuje przy rekonstrukcji twarzoczaszki po amputacjach, leczeniu zapalenia jamy ustnej kotów z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz bada urazy stawu skroniowo-żuchwowego. Profesor Santiago Peralta samodzielnie tworzył Oddział Stomatologii na Cornell University, aktualnie szkoli kadrę specjalistów i między innymi prowadzi badania z zakresu resorpcji zębów.

To wielkie wyróżnienie, że obaj znaleźli czas i ochotę, aby prowadzić międzynarodowe warsztaty na światowym poziomie właśnie w Polsce. Wydarzenie zgromadziło uczestników z Polski, Estonii Litwy i Izraela. Niebywałe zaangażowanie profesorów, całego zespołu VetCo oraz sponsorów sprawiły, że data 9–11 maja 2017 otworzy nową erę stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce i Europie. Liczymy na więcej takich szkoleń!