Nasz zespół

Naszym priorytetem jest postawienie właściwej diagnozy. Dzięki poznaniu rzeczywistej przyczyny choroby wiemy jak ją skutecznie leczyć. Swoją działalność opieramy na specjalistycznej wiedzy i nowoczesnej aparaturze diagnostycznej. We współpracy z VetCo.org uczestniczymy w programie ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych doniesień naukowych oraz amerykańskich standardów diagnostyki i leczenia. Dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie, a każdy czworonożny przyjaciel został otoczony kompleksową opieką.

W SpecVecie każdy pacjent jest traktowany indywidualnie i nie jest anonimowy.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzacie!

Dla Państwa wygody i jeszcze lepszej opieki nad Państwa Pupilami powstała druga Przychodnia SpecVet. Od teraz zapraszamy Państwa do placówek na Ursynowie oraz Mokotowie 

Lekarze weterynarii

Marcin Suszyński

Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

Agnieszka Neska-Suszyńska

Krajowy konsultant ds. nefrologii i urologii

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

Grzegorz Bogdański

Lek. wet. Grzegorz Bogdański studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po kilku latach praktyki, w 2010 roku, ukończył Studium Specjalizacyjne z Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji m.in. ze specjalistami z UC Davis – Philippem Mayhew, Williamem Culpem, Tamarą Grubb oraz Howardem Seimem III, a także warsztatów z Rafaelem Lourenço (daroplastyka), Frédéricem Sanspouxem (osteosynteza metodą  MIPO) czy też Filippo Marią Martini (TTA/TPLO).

Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia układu moczowego oraz ortopedia. W przychodni SpecVet wykonuje m.in. korekcję chirurgiczną ektopowych moczowodów, cystotomię, uretrostomię, nefrektomię oraz umieszczanie stentów w moczowodach w przypadku kamicy moczowodów. Interesuje się również zagadnieniami z dziedziny medycyny regeneracyjnej.

Marta Romańska

Lek. wet. Marta Romańska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. W swojej pracy zajmuje się głównie chirurgią, w tym chirurgią onkologiczną psów i kotów i to w tym kierunku od 15 lat się rozwija. Realizuję pracę doktorską w Zakładzie Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt na SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcie z chirurgii małych zwierząt dla studentów polsko i anglojęzycznych V i VI roku wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie.

W 2012 roku zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty chirurga a w 2017 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. 

Uczestniczy w kursach chirurgicznych dotyczących chirurgii tkanek miękkich oraz onkologicznej (min. Kursy ESAVS — European School for Advanced Veterinary Studies) oraz licznych konferencjach z zakresu chirurgii onkologicznej psów i kotów. Jest autorką kilku opracowań naukowych, głównie z zakresu chirurgii małych zwierząt.

W czasie wolnym odpoczywa intensywnie uprawiając sport.

Uladzislau Stsepaniak

Ukończył Grodzieński Uniwersytet Państwowy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w 2019 roku. Po ukończeniu studiów przez trzy lata pracował jako chirurg tkanek miękkich w klinikach w Grodnie na Białorusi. Uczestnik wielu konferencji i warsztatów. W 2021 roku ukończył kurs “Okulistyka weterynaryjna. Od rogówki do siatkówki” IVC MVA, Moskwa.

Coroczny uczestnik sekcji “Okulistyka” na Międzynarodowej Konferencji NVS w Moskwie.
W 2024 r. potwierdził swój dyplom na SGGW w Warszawie.

Liubou Sitsko

Od dziecka marzyła, żeby zostać lekarzem weterynarii. Gdy w 2019 roku ukończyła Witebską Akademię Medycyny Weterynaryjnej marzenie stało się rzeczywistością. Swoje doświadczenie zaczęła zdobywać na długo przed ukończeniem studiów, pracując w klinice w Brześciu jako asystent. W klinice SpecVet pracuje jako lekarz internista oraz chirurg.

Nieustannie śledzi najnowsze doniesienia ze świata weterynarii i chętnie bierze udział w seminariach i kursach specjalistycznych, szczególnie z zakresu chirurgii.

W wolnym czasie odwiedza nowe miejsca, spaceruję i jeździ na rowerze.

Aleksandra Kalisiecka

Aleksandra Kaliciecka

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia samodzielnej pracy. Z czasem swoje zainteresowania zawodowe ukierunkowała na neurologię i behawiorystykę.

Stale pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach prowadzonych zarówno w Polsce jak i za granicą. Posiada tytuł behawiorysty psów i kotów.

W kontakcie ze swoimi pacjentami wykazuje się dużą empatią i łagodnym podejściem. Zawsze z dużą starannością stara się pomóc właścicielom zrozumieć problemy dotyczące zdrowia ich pupili, aby jak najlepiej mogli sobie z nimi poradzić.

Prywatnie opiekunka trzech uroczych kocurów.

Paulina Guzowska

Paulina Guzowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie od 2019 roku. Od początku poświęciła się pracy w lecznicy całodobowej chcąc zdobyć jak największe doświadczenie kliniczne. Fascynacja zaburzeniami neurologicznymi sprawiła, że obecnie konsultuje neurologicznie. Wiedzę zdobywała szkoląc się w Polsce i za granicą na wykładach i konferencjach z neurologii oraz z tomografii komputerowej. W swojej pracy cechuje się empatią w stosunku do swoich pacjentów, a jej zamiłowanie do neurologii zainicjowane było pojawieniem się objawów neurologicznych u jej dwóch kotek.

sobczynski 468x480

Jacek Sobczyński

W 2003 roku rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dalsze zdarzenia i wybory życiowe spowodowały, że swoje zainteresowania skierował w stronę neurologii małych zwierząt.

Od 2009 do 2023 roku pracował w Klinice Weterynaryjnej Bemowo w Warszawie.


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów neurologicznych, oraz wykonywaniem i opisywaniem badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Przełom w umiejętnościach i podejściu do pacjentów neurologicznych nastąpił w 2012 roku podczas miesięcznego stażu w Klinice chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, u Dipl. DCVN dr Marcina Wrzoska.


W 2016 roku ukończył Specjalizacyjne Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


W 2017 roku ukończył podstawowy kursu z elektromiografii (EMG) i elektroneurografii (ENG) w Ośrodku Kształcenia Medycznego “Akson” w Milanówku.


W 2018 roku ukończył dwutygodniowy kurs „Brain Camp” w Bolonii (Veterinary Advanced Diagnostic Imaging Course and Veterinary Neuroscience Advanced Course).

Dagmara Majewska - stomatologia | SpecVet

Dagmara Majewska

Odbyła specjalistyczne staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej aż na trzech uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii.

Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym organizowanych przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie i Innsbrucku.

Jest współautorką publikacji naukowych oraz współorganizatorem szkoleń dla lekarzy weterynarii z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

Katarzyna Kowalczuk

Studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie ukończyła w 2015 roku, a od czasów licealnych zdobywała doświadczenie na licznych praktykach i stażach. Od początku jej pracy klinicznej pasjonowali ją pacjenci stomatologiczni i diagnostyka schorzeń w obrębie jamy ustnej. Jest absolwentką kursu stomatologicznego I, II i III stopnia PSLWMZ uznanego przez ESAVS europejskim programem klasy mistrzowskiej Master Program. Jest członkiem EVDS — European Veterinary Dental Society. Należy również do sekcji stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Od kilku lat konsultuje pacjentów stomatologicznych w lecznicach w Warszawie i okolicy. Od 2006 roku jest również aktywnym członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, współpracuje z hodowcami, szerząc edukację na temat profilaktyki chorób jamy ustnej.

Prywatnie uwielbia spędzać czas ze swoją rodziną, której członkami są również 3 setery angielskie — Pasja, Ryś i Liko, oraz żółw “Stefan”.

wkowalczyk

Wojciech Kowalczyk

Lek. wet. Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie a specjalizację z chirurgii ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Jest właścicielem grójeckiej kliniki ENDOVET oraz pomysłodawcą pierwszego polskiego weterynaryjnego startup’u.

Zajmuje się endoskopią — gastroskopią, rynoskopią, bronchoskopią, kolonoskopią, laryngoskopią, cytoskopią czy otoskopią.

Jest lekarzem praktykiem od 2005 roku, jego doświadczenie jest poparte niezliczoną ilością wykonanych zabiegów. Jest także autorem artykułów naukowych z zakresu endoskopii weterynaryjnej oraz autorem i organizatorem szkoleń dotyczących gastroskopii i rynoskopii weterynaryjnej małych zwierząt. Jego zamiłowanie do medycyny weterynaryjnej rozpoczęło się już w dzieciństwie, a to za sprawą rodziców, którzy także są lekarzami weterynarii i zarazili go pasją do tego zawodu. Teraz to on dzieli się nią z innymi i nie sposób zliczyć ilu pacjentów przebadał oraz ilu lekarzy i studentów przeszkolił.

W wolnym czasie uprawia windsurfing i kitesurfing, jeździ na snowboardzie i na deskorolce, opiekuje się także dwoma kotami.

Aleksandra Talma - anestezjologia | SpecVet

Aleksandra Talma

Lek. wet. Aleksandra Talma jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na co dzień wykorzystuje swoją szeroką wiedzę z zakresu anestezjologii weterynaryjnej oraz pracy z aparaturą wziewną. Odbyła liczne staże pod okiem specjalistów, brała również udział w konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce anestezjologicznej. Współpracuje z klinikami weterynaryjnymi w Warszawie wspierając swoim doświadczeniem w opiece śród- i okołooperacyjnej. Jest członkiem VASTA — Międzynarodowej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej oraz AVA- Association of Veterinary Anaesthetists. Z Przychodnią SpecVet związana jest od listopada 2017 roku. Jej zainteresowania — poza anestezjologią weterynaryjną — obejmują między innymi jazdę konną i dobrą muzykę.

Patrycja Akszak-Okińczyc

Absolwentka Warszawskiego wydziału medycyny weterynaryjnej z 2015r. Jako dziecko „leczyła” wszystkie pluszaki:)
Już od czasów studenckich odbywała ciekawe praktyki, także w zoo, miała okazję leczyć lwa.  Zaraz po studiach rozpoczęła pracę w dużej klinice całodobowej co wraz z nocnymi dyżurami pozwoliło nabyć doświadczenie i dało okazję zetknąć się z niezliczoną liczbą przypadków i pacjentów w stanach nagłych. Interesuje się anestezjologią, endoskopią oraz intensywną terapią przez co była uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych kursów o tym temacie, między innymi EVECC w Tallinie oraz PSLWMZ czy WSAVA. Absolwentka szkoły anestezjologii VASTA oraz Endoskopii ESAVS. Członek VES (Veterinary Endoscopy Society). 

Prywatnie największą jej pasją jest jeździectwo, jest także 2gą v‑ce mistrz polski w compak sportingu. W weterynarii największą frajdę sprawia jej endoskopowe usuwanie ciał obcych.

Kinga Kłoczko

Kinga Anna Kłoczko Ukończyła wydział medycyny weterynaryjnej SGGW w 2018 roku. Już od czasów studenckich pracowała w klinice całodobowej, nabierając doświadczenia w niezliczonej ilości trudnych przypadków. Po studiach ukończyła szkołę anestezjologiczną VASTA pod kierunkiem Petera Krohnena (założyciela szkoły, prezydenta Stowarzyszenia Anestezjologów Weterynaryjnych). Wiedzę anestezjologiczną zdobywała również na innych kursach specjalistycznych. W medycynie weterynaryjnej najbardziej interesują ją zagadnienia dotyczące znieczulania, terapii bólu, medycyny ratunkowej oraz chorób układu oddechowego.

Poza weterynarią — skrzypaczka jazzowa i opiekunka żywiołowego porcelana Beata. W czasie wolnym największą radość sprawiają jej spotkania z przyjaciółmi w towarzystwie dobrej herbaty lub wina.

Paulina Szymczak

Pomysł zostania lekarzem weterynarii narodził się w jej głowie w czasach dzieciństwa, a marzenie to spełniło się w 2019 roku kiedy z wyróżnieniem ukończyła studia na wydziale Medycyny weterynaryjnej SGGW.

Doświadczenie zawodowe zbierała już podczas studiów na praktykach i stażach w kilku lecznicach na terenie Polski, zajmując się nie tylko małymi zwierzętami, ale również zwierzętami gospodarskimi i końmi. Po ukończeniu studiów w pełni oddała się internie psów i kotów.

W 2022 roku ukończyła roczny kurs w ramach Szwajcarskiej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej (VASTA) i tym samym dołączyła do grona specjalistów w tej dziedzinie.

Dzięki wiedzy uzyskanej podczas kursu może jeszcze lepiej dbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentów podczas zabiegów i procedur diagnostycznych i chirurgicznych.

Oprócz anestezjologii interesuję się diagnostyką obrazową — USG, RTG, w dziedzinie której stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie na licznych kursach, warsztatach i konferencjach.

W wolnym czasie aktywnie trenuje agility i frisbee ze swoją suczką border collie — Neris, jeździ konno, podróżuje.

Julia Pezdek

Jest absolwentką warszawskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Już w trakcie studiów odbywała staże w kilku przychodniach oraz w klinice całodobowej, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu anestezjologii, interny oraz medycyny ratunkowej, po czym rozpoczęła pracę jako
samodzielny lekarz. Jej głównym zainteresowaniem jest anestezjologia. Cały czas poszerza swoją wiedzę w tej dziedzinie, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kursach. W 2022 roku ukończyła z pozytywnym wynikiem specjalistyczny roczny kurs w Międzynarodowej Szkole Anestezjologii Weterynaryjnej VASTA.

W wolnych chwilach lubi dobry serial i książkę, gry planszowe, a także podróże po Polsce, Europie i Afryce.

Dorota Sztechman

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu patofizjologii układu krążenia. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce kardiologicznej psów i kotów. Udziela konsultacji kardiologicznych oraz w oparciu o badania echokardiograficzne, elektrokardiograficzne, radiologiczne i pomiary ciśnienia ustala odpowiednią terapię. 

Prywatnie stanowi wyłączną własność dwóch kotów rasy Maine Coon, Tosi i Lenki.

Małgorzata Tywoniuk

Lek. wet. Małgorzata Tywoniuk specjalizuje się w kardiologii weterynaryjnej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC). W 2016 roku ukończyła studia specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując tytuł specjalisty radiologa. Ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu kardiologii weterynaryjnej na Uniwersytecie w Luksemburgu organizowane przez ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies ). Odbyła staże zagraniczne w Londynie. Wykonuje badania: echo serca, zabiegi ratujące życie (perikardiocenty, thoracocentezy) i inne. Prowadzi pacjentów kardiologicznych. Doświadczenie ponad 15 letnie w zawodzie zdobywała w lecznicy całodobowej, dlatego specyfika przypadków emergency/critical care jest jej dobrze znana. 

Zainteresowania zawodowe to diagnostyka chorób klatki piersiowej oraz profilaktyka i leczenie ras brachycefalicznych. Bieganie to jej druga pasja zaraz po pracy.

Martyna Ochocka

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Konsultuje i leczy zwierzęta w zakresie chorób pulmonologicznych oraz układu krążenia. Wykonuje także USG płuc oraz badania echokardiograficzne u pacjentów egzotycznych — między innymi fretek, królików, szczurów, świnek morskich i szynszyli. Pierwsze doświadczenia zdobywała już jako student w Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej Vetcardia o profilu kardiologiczno-pulmonologicznym. Ukończyła między innymi I, II oraz III stopień europejskiego szkolenia ESAVS — Cardiology oraz kurs przezklatkowej ultrasonografii płuc w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii przeznaczony dla medycyny ludzkiej.

Magdalena Ziółek

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł Specjalisty w dziedzinie Radiologii Weterynaryjnej.

Jej głównym zainteresowaniem jest diagnostyka ultrasonograficzna chorób płuc i klatki piersiowej. Brała udział w licznych kursach i sympozjach z dziedziny diagnostyki obrazowej, także przeznaczonych dla lekarzy medycyny ludzkiej. Prowadzi szkolenia z zakresu badań ultrasonograficznych. 

Prywatnie właścicielka wyżła i pasjonatka biegania.

Urszula Jankowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w onkologii klinicznej psów i kotów. W trakcie pracy doktorskiej poświęconej chłoniakom T‑komórkowym u psów, którą planuje zakończyć w tym roku.

Ukończyła kurs II stopnia w zakresie onkologii małych zwierząt w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) oraz liczne szkolenia i kongresy poświęcone szerokiej tematyce onkologii psów i kotów. Dodatkowo wiedzę internistyczną poszerza biorąc udział w specjalizacji z chorób psów i kotów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Autorka licznych publikacji, także w zagranicznych czasopismach weterynaryjnych. Swoją wiedzą dzieli się z innymi lekarzami weterynarii podczas szkoleń i webinariów, a także ze studentami w ramach fakultetu z onkologii psów i kotów.

Członek Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) oraz European Society of Veterinary Oncology (ESVONC).

Od lat współpracuje z dr n. wet. Dariuszem Jagielskim i prof. dr hab. Rafałem Sapierzyńskim.

 

Prywatnie domatorka, uwielbiająca spędzać czas czytając kryminały z kocią asystentką o wdzięcznym imieniu Zdzirka.

Magdalena Cymerman

Lek. wet. Magdalena Cymerman ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2007 roku. Po studiach rozpoczęła pracę jako klinicysta, przyjmując pacjentów internistycznych. Od 2012 kierownik weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego oraz jako lekarz praktyk, codziennie diagnozuje pacjentów hematologicznych.

Jest współautorką artykułów z dziedziny weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wiedzą zdobytą na licznych seminariach, szkoleniach i studiach podyplomowych dzieli się prowadząc kursy dla lekarzy weterynarii oraz techników weterynarii, zarażając pasją do hematologii.

Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców, którzy są dla niej największą miłością, inspiracją i motywacją do działania.

Małgorzata Krechowiecka

Lek. wet. Małgorzata Krechowiecka jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2005 roku. Już od czasów studiów zdobywała doświadczenie z zakresu szeroko pojętej interny w dużych całodobowych klinikach weterynaryjnych w Warszawie oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Od zawsze  szczególnie pasjonowali ją pacjenci dermatologiczni oraz z  zaburzeniami zachowania.

W 2012 roku zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty chorób psów i kotów. 

W 2013 r ukończyła roczne Studium dr Irackiej „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne” uzyskując tytuł behawiorysty.

W swojej pracy zajmuje się głównie diagnozowaniem i leczeniem pacjentów dermatologicznych.

Prywatnie właścicielka kota Wirusa.

Natalia Mazurek

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od wczesnych lat studenckich zdobywała doświadczenie w wielu warszawskich klinikach weterynaryjnych. Ukończyła staże zagraniczne w klinice i schronisku na Cyprze oraz klinice stanów nagłych w Wielkiej Brytanii.

Odbyła również praktyki w laboratorium weterynaryjnym, gdzie poszerzała swoją wiedze w zakresie hematologii i cytologii. W trakcie studiów była członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Weterynaryjnej IVSA. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach, oraz czytając literaturę specjalistyczną.

 

W chwili obecnej poświęca się praktyce w dziedzinie chorób wewnętrznych psów i kotów. Właściwa diagnoza i komfort pacjenta to jej główne cele.

Do jej zainteresowań należy hematologia, onkologia i dermatologia, w tych dziedzinach planuje swój dalszy rozwój. Uwielbia eksplorować fascynujący mikroświat przez soczewkę mikroskopu.

Anna Kornecka — Kupczyńska

Lek. wet. Anna Kornecka — Kupczyńska ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2010 r. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijała pracując w klinikach całodobowych oraz biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. W roku 2017, po  trzyletnich studiach podyplomowych zdobyła tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Dziedziny weterynarii, które najbardziej ją pasjonują to intensywna terapia, nefrologia oraz endokrynologia.

Czas wolny lubi spędzać wśród przyrody eksplorując leśne szlaki podczas pieszych i rowerowych wycieczek.

Martyna Posłuszny

Martyna Posłuszny jest absolwentką wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbyła praktyki w szpitalu „Jaggy” w Brnie, oraz „Blue Cross” w Londynie. Brała udział w programie „Erazmus +” dzięki któremu wyjechała na dwumiesięczne praktyki do referencyjnego szpitala uniwersyteckiego w Murcji. Była wolontariuszką w schronisku dla psów „TailTorrox” w Hiszpanii oraz klinice weterynaryjnej w Tajlandii. Podczas studiów była aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny weterynaryjnej IVSA, dzięki czemu uczestniczyła w wymianach studenckich między innymi z Niemiecami, Wielką Brytanią oraz Słowacją.

 Jest związana z przychodnią SpecVet od 2016 roku.

Agnieszka Zyzda - interna | SpecVet

Agnieszka Zyzda-Jastrzębska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała w rodzinnym Bielsku-Białej, gdzie pod okiem doświadczonych lekarzy zgłębiała tajniki interny, obrazowania i podstaw chirurgii. Nieustannie pogłębia wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Równocześnie rozwija się w kierunku behawiorystyki psów i kotów, chętnie dzieląc się swoją wiedzą podczas konsultacji. Zawsze stara się nie tylko dotrzeć do właściwej diagnozy, ale także zadbać o dobre samopoczucie pacjenta podczas wizyty lekarskiej. Zainteresowania zawodowe kieruje w stronę szeroko pojętej interny. 

Po pracy planuje kolejne podróże oraz górskie wycieczki z przyjaciółmi.

Natalia Kruk

Natalia Kruk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Już podczas studiów zdobywała doświadczenie w klinice całodobowej, gdzie miała okazję zetknąć się z niezliczona ilością skomplikowanych przypadków Po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii pracowała jako lekarz internista oraz zajmowała się pacjentami wymagającymi intensywnej terapii.

Interesuje się szeroko pojętą interną, ale jej szczególną pasją są stany nagłe, medycyna ratunkowa, diagnostyka USG oraz dermatologia. Nieustanie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach oraz czytając literaturę specjalistyczną.

W wolnym czasie lubi czytać książki w towarzystwie ukochanej kotki o imieniu Kota, a także podróżować i spotykać się z przyjaciółmi.

Paulina Kortas

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w 2020 roku. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę jako internista, stawiając czoła wielu przypadkom klinicznym.
Swoją wiedzę i umiejętności rozwija biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach, kursach on-line. Swoje zainteresowania weterynaryjne kieruje w stronę chorób wewnętrznych psów i kotów. Zawsze stara się znaleźć dobry kontakt z właścicielem i “złoty środek” w terapii naszych podopiecznych. Spokój, indywidualne podejście i dociekliwość uważa za podstawy dobrego prowadzenia pacjenta. 

Prywatnie żona i  “mama” dwóch uroczych kotek Ayli i Kulsona. Wolny czas przeznacza na odpoczynek podróżując i spędzając czas w gronie przyjaciół. 

Anna Borek

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego. Od wczesnych lat studenckich praktykowała w wielu warszawskich klinikach weterynaryjnych zajmujących się nie tylko psami i kotami ale również zwierzętami egzotycznymi.
Ukończyła staże zagraniczne w klinikach we Włoszech oraz Belgii kształcąc się pod okiem najlepszych specjalistów europejskich z zakresu tomografii komputerowej i stanów nagłych.

Jeszcze na studiach rozwijała się naukowo uczestnicząc w badaniach i kołach naukowych.

Do jej głównych zainteresowań należy diagnostyka obrazowa oraz choroby wewnętrzne — w tym kierunku prowadzi swoje kształcenie podyplomowe aktywnie i biernie uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz webinarach.

Zależy jej na każdym pacjencie i przykłada bardzo dużo uwagi do relacji lekarz — właściciel ponieważ jej zdaniem jest to najważniejsze w każdym procesie terapeutycznym.

Jej największym hobby i pasją jest medycyna weterynaryjna — stara się poświęcać każda wolna chwilę na rozwijanie swojej wiedzy by jak najlepiej pomoc swoim pacjentom i ich właścicielom.

Maria Czajkowska

Maria Czajkowska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jeszcze jako studentka każde wakacje spędzała ucząc się u boku wybitnego lekarza weterynarii- Leonarda Gugały w Szczecinie. Tuż po studiach rozpoczęła pracę w największej całodobowej klinice weterynaryjnej w województwie Lubelskim, gdzie spędziła 3 lata. Zajmowała się tam głównie opieką nad pacjentami szpitalnymi oraz znieczulała do zabiegów chirurgicznych.
Interesuje się szeroko pojętą interną i diagnostyką, a także stanami nagłymi. Obecnie na ostatnim roku specjalizacji z „chorób Psów i Kotów” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Prywatnie entuzjastka siatkówki oraz turystyki górskiej. Mama Helenki oraz właścicielka kota Grażynki.

Łukasz Skomorucha

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w roku 2010. Dwa lata później rozpoczął specjalizację, uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Zwierząt Nieudomowionych w 2014 roku. W trakcie studiów praktyki odbywał w warszawskim ogrodzie zoologicznym, a od początku pracy zawodowej koncentruje się na pomocy mniej typowym pacjentom, w szczególności gadom, płazom i bezkręgowcom.

Jest autorem publikacji w prasie branżowej, jak i popularnonaukowej. W roli prelegenta prowadził wykłady na zajęciach specjalizacyjnych, jak również w ramach konferencji dla studentów SGGW, UR w Krakowie, UW‑M w Olsztynie i UP we Wrocławiu.

Prywatnie fascynuje się przyrodą i jej bogactwem. Prowadzi na Facebooku profil “Naturalnie w Warszawie, czyli nie samą weterynarią żyje człowiek”, na którym przybliża czytelnikom arkana wiedzy biologicznej i niuanse pracy weterynaryjnej.

Dominika Szadkowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od czasu ukończenia studiów praktykuje internę wyłącznie małych ssaków, głównie królików i gryzoni. Już w trakcie studiów, jak i po ich skończeniu doskonaliła swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i kursach specjalistycznych oraz ucząc się od czołowych polskich specjalistów medycyny małych ssaków. W 2020 roku odbyła staż w klinikach Melbourne Rabbit Clinic oraz Ringwood Vet Hospital & Emergency w Australii.

W 2022 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych. Swój rozwój kontynuuje również w ramach studiów doktoranckich.

Prywatnie pasjonatka podróży i „mama” uroczego tollerka Kido.

Małgorzata Krasowska

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2013 roku. Już od czasu studiów rozwijała swoje zainteresowanie chirurgią praktykując w różnych warszawskich lecznicach. Przez ostatnie 8 lat zajmuje się wyłącznie leczeniem i operowaniem małych ssaków. Oprócz doskonałych umiejętności z zakresu chirurgii miękkiej posiada też bogate doświadczenie związane z ortopedią. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, konferencjach i studiach specjalizacyjnych.

Prywatnie właścicielka psa, 2 kotów i uratowanego przed eutanazją chomiczka.

Paulina Bindas

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 2022r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny małych ssaków egzotycznych zaczęła zdobywać od drugiego roku studiów, pracując jako asystent lekarza weterynarii, a następnie lekarz internista w jednej z warszawskich lecznic. W czasie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Medyków Weterynaryjnych, w tym jako Prezes Zarządu w latach 2020/2021. Działalność naukową kontynuuje w ramach studiów doktorskich z zakresu kardiologii świnek morskich i królików. Stara się stale poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. 

Prywatnie opiekunka rozkrzyczanego stada trzech świnek morskich — Frani, Gizma i Bibi oraz springer spanielki Loci.

Monika Golińska

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku studiów zdobywała doświadczenie uczęszczając do warszawskich lecznic i przychodni, ze szczególnym naciskiem na kompleksową medycynę małych ssaków. W trakcie studiów udzielała się w Kole Naukowym Medyków Weterynaryjnych zgłębiając zagadnienia dotyczące m.in. kamicy moczowodowej u samców świnki morskiej oraz nadczynności tarczycy u świnek morskich. Stale poszerza swoją wiedzę śledząc najnowsze publikacje naukowe, a także uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.
W swojej pracy klinicznej każdego pacjenta traktuje indywidualnie i kładzie duży nacisk na współpracę z jego Opiekunem.

Prywatnie opiekunka czterech świnek morskich — Szprotki, Pangi, Krystyny i Mikołaja.

Kaja Bohdanowicz

Kaja Bohdanowicz jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła w 2012 r. Tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej uzyskała w 2019r. Od 8 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną małych ssaków. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce podczas pracy klinicznej jak i podczas rocznego pobytu  w Malezji gdzie praktykowała w takich miejscach jak Bangsar Veterinary Clinic & Surgery w Kuala Lumpur oraz w LASSie Animal Shelter & Sanctuary Foundation na wyspie Langkawi.

Prywatnie opiekunka pary szynszyli, miłośniczka gier planszowych, jogi oraz rajdów pieszych na orientację.

Dominika Jankowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami egzotycznymi zdobywała już jako praktykantka w specjalistycznej przychodni weterynaryjnej oraz w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Po ukończeniu studiów w 2019 roku rozpoczęła pracę w przychodni weterynaryjnej zajmującej się głównie drobnymi ssakami, ale także bardziej egzotycznymi gatunkami. Na dzień dzisiejszy zajmuje się wyłącznie diagnostyką ultrasonograficzną szeroko pojętych zwierząt egzotycznych — od gadów poprzez płazy, zajęczaki, gryzonie, fretki, jeże, itp. Cały czas pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w wielu warsztatach, czy webinarach. Sama prowadzi również szkolenia z zakresu USG zwierząt egzotycznych dla lekarzy weterynarii. 

Poza weterynarią interesuje się sportem, dietetyką oraz terrarystyką. W wolnym czasie uwielbia aktywnie spędzać czas na łonie natury. 

Jest właścicielką kotki Furii, agamy brodatej Rudiego, gekona orzęsionego Double oraz pytona królewskiego Reggiego.

Fizjoterapeuci

Anna Misior-Mąka

Ukończyła Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie i od dłuższego czasu zajmuje się również fizjoterapią zwierząt. Zdobyte na licznych szkoleniach doświadczenie zawodowe wykorzystuje w swojej pracy ze zwierzętami. Pracuje między innymi w zakresie terapii manualnej, terapii narzędziowej, terapii blizn. Ukończyła szkolenie z zakresu przeprowadzania pomiarów ortopedycznych i wykonywania odlewów niezbędnych do wyrobu protez i ortez dla zwierząt. Prezes Fundacji dla Zwierząt Akity w Potrzebie. 

Prywatnie opiekunka dwóch kotów i psa rasy Akita.

Katarzyna Skoczylas-Żychska

Absolwentka SGGW, gdzie na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich zdobyła tytuł magister inżynier, ze specjalizacją zwierzęta towarzyszące. Praktyki studenckie odbywała w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu oraz ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów, w 2017 roku zdobyła tytuł fizjoterapeuty małych zwierząt w Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie. Brała udział w programie kilkumiesięcznych praktyk międzynarodowych erasmus +, zdobywając doświadczenie zawodowe w ośrodkach zoofizjoterapii w Europie, jak Eurotierklinik na Majorce oraz w Centro de Reabilitação Animal da Arrábida w Portugalii pod opieką Doktor Angeli Martins. Regularnie się rozwija poprzez udział w licznych seminariach i szkoleniach.

Prywatnie miłośniczka podróżowania, zwłaszcza z psem i największa fanka swoich czarnych kundelków Elma i Kokosa.

Gabriela Grądzka

Gabriela Grądzka

Gabriela w 2019 roku uzyskała tytuł inżyniera zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rok później otrzymała tytuł Technika Weterynarii, a od 2023 roku ma uprawnienia zoofizjoterapeuty psów i kotów. Od początku studiów rozwijała swoje umiejętności w przychodniach weterynaryjnych, zajmując się zwierzętami towarzyszącymi. W naszej przychodni jest odpowiedzialna za wykonywanie badań laboratoryjnych i opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi. Ponadto prowadzi konsultacje fizjoterapeutyczne oraz zabiegi hirudoterapii. 

Prywatnie zgłębia wiedzę dodatkowo w zakresie rehabilitacji koni. W wolnym czasie jeździ konno, podróżuje oraz opiekuje się swoją słodką kotką Alutką i przepięknym rhodesianem Timonem.

Dietetycy

Jacek Wilczak

Dr Jacek Wilczak – specjalista w zakresie żywienia, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób psów i kotów. Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Dietetyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii, fizjologii żywienia i dietetyki dla studentów kierunków weterynaria, biologia, biotechnologia, zootechnika. Właściciel DietaPeta prowadzącej profesjonalne doradztwo żywieniowe i dietetyczne dla opiekunów psów i kotów oraz współpracującej z lekarzami weterynarii w celu doboru właściwej diety dla chorego psa i kota. Specjalista-dietetyk specjalizujący się w dietoterapii chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, geriatrii.

Opiekun czekoladowego labradora i trójkolorowego cavaliera — więc z autopsji wie jak ważna jest właściwie zbilansowana dieta dla prawidłowego wzrostu i rozwoju każdego psa.

Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i wykorzystania związków biologicznie czynnych w żywieniu człowieka i zwierząt. Ważny element pracy stanowią badania mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie chorób dietozależnych. Orędownik szerzenia wśród opiekunów zwierząt wiedzy na temat odpowiedzialnego i świadomego żywienia ich podopiecznych.

Berenika Niesłuchowska-Kasprzycka

Berenika specjalizuje się w dietetyce psów i kotów. Przygotowuje plany żywieniowe dla zwierząt zdrowych i chorych. Pracuje na karmach komercyjnych oraz dietach przygotowywanych samodzielnie przez opiekunów w domu (m.in. dieta BARF). Jest dyplomowaną kocią behawiorystką. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od kilku lat prowadzi edukacyjną stronę Kotuszkowo.pl, na której popularyzuje wiedzę z zakresu żywienia i behawioru zwierząt. Dodatkowo publikuje artykuły branżowe, prowadzi wykłady i angażuje się w akcje na rzecz zwierząt. 

Prywatnie opiekunka 3 kotów i psa.

Anna Kuźmińska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW. W 2018 roku uzyskała również tytuł Technika Weterynarii. Szczególnym zainteresowaniem Ani jest dietetyka kliniczna psów i kotów i to właśnie w tym kierunku cały czas się rozwija, na bieżąco aktualizując widzę oraz uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach dotyczących żywienia zwierząt towarzyszących. Przygotowuje indywidualnie opracowane plany żywieniowe na podstawie kompleksowej oceny żywieniowej pacjenta.

Prywatnie opiekunka adoptowanej ze schroniska suni Dory.

Personel pomocniczy

Dagmara Przybysz

Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. 

Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

Urszula Łazowska

Tytuł technika weterynarii uzyskała w 2018r. Od tamtej pory zdobywała doświadczenie w pracy z małymi ssakami egzotycznymi. Początkowo doskonaliła swoje umiejętności asystując przy wizytach internistycznych oraz opiekując się pacjentami szpitalnymi. Po ukończeniu  kursu z zakresu anestezjologii weterynaryjnej dla techników weterynarii, specjalizuje się w asyście przy zabiegach chirurgicznych oraz opiece pooperacyjnej.  Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Prywatnie miłośniczka świnek morskich, opiekuje się wciąż powiększającym się stadkiem – Milką, Muffiną i Tofikiem. W życiu prywatnym towarzyszą jej także mąż Maciek oraz ukochany pies Pixel.

Maja Miciałkiewicz

Maja Miciałkiewicz jest technikiem weterynarii, tytuł zawodowy uzyskała w 2018r. Już podczas nauki zdobywała doświadczenie jako wolantariuszka i praktykantka w licznych warszawskich przychodniach, pracując zarówno z psami i kotami, jak i zwierzętami egzotycznymi. Swoją wiedzę poszerza biorąc udział w wielu kursach i szkoleniach m.in. z zakresu fizjoterapii i behawioryzmu zwierząt. Jest certyfikowanym trenerem psów i zoopsychologiem. W naszej przychodni zajmuje się opieką nad zwierzętami egzotycznymi. W swojej pracy jest zaangażowana, cierpliwa i dokładna, zarówno podczas wizyt internistycznych, jak i zabiegów chirurgicznych. Do jej zadań należy również opieka nad pacjentami szpitalnymi, którym poświęca wiele czasu i uwagi.

 

W wolnym czasie lubi długie spacery z dala od miejskich hałasów, w których towarzyszy jej pies Kenzo. W wolne weekendy uwielbia jeździć konno — jest to jej pasja odkąd była dzieckiem.

Barbara Wertelecka-Zielińska

W 2020 roku ukończyła studia na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W międzyczasie uzyskała tytuł technika weterynarii, ukończyła kursy poświęcone masażowi psów i kotów oraz zdobyła certyfikat groomerski. 

Pomoc w gabinecie oraz opieka nad pacjentami szpitalnymi sprawia jej najwięcej radości. 

 

Jej serce skradły pieski rasy chihuahua i w przyszłości planuje adopcję tej rasy.

Wiktoria Rataj

Tytuł technika weterynarii zdobyła w 2020 roku, ale już wcześniej aktywnie działała jako asystent lekarza weterynarii oraz chirurga. Od tego czasu z pasją zdobywała doświadczenie w opiece nad pacjentem oraz asystą przy wizytach internistycznych, a swoją wiedzę rozwijała również uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach. Ma duże serce do zwierząt, a szczególnym zamiłowaniem darzy zajęczaki oraz zwierzęta egzotyczne i w tym w przyszłości chciałaby się rozwijać.

Prywatnie jest opiekunką dwóch króliczków — Koko i Milki. Do jej zainteresowań należą pieczenie ciast, czytanie książek oraz jazda na rowerze.

Administracja

Karolina Milarska | SpecVet

Karolina Milarska

Manager

Karolina Milarska jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywała doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. Podczas tego pobytu ukończyła kursy, miedzy innymi matematyczny — Functional Skills Qualification in Mathematics, jak i języka angielskiego — Functional Skills Qualification in English. Jej zdolności komunikacyjne doceniają zarówno polscy jak i zagraniczni właściciele naszych pacjentów.

Prywatnie jest właścicielką suczki Lusi i fascynatką kryminałów.

Joanna Popławska | SpecVet

Joanna Jaskółowska

Obsługa pacjenta

Joanna jest absolwentką kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskała tytuł magistra. Pracowała w PZU jako konsultantka telefoniczna dziale assistance, gdzie zdobyła spore doświadczenie w kontakcie z klientem. 

Prywatnie uwielbia koty i papugi, a obecnie jest właścicielką dwóch żółwi wodnych.

Karolina Śmietana

Obsługa pacjenta

Absolwentka kursu dyplomowego Centre Of Applied Pet Ethology (COAPE), nadającego kwalifikacje behawiorysty zwierząt. Przez kilka ostatnich lat skupiała się na doskonaleniu umiejętności groomerskich co dało początek zainteresowaniu zachowaniem i emocjami zwierząt. Jej największą pasją są psy nierasowe, ich różnorodność oraz unikalność. W przyszłości chciałaby pracować nad socjalizacją zwierząt schroniskowych i adoptowanych. 

Wolny czas spędza ze swoimi kundelkami Prażynką i Flokim.

Aleksandra Łukasiak

Obsługa pacjenta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach Lingwistyki Stosowanej oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w obsłudze klienta oraz pracy w spedycji międzynarodowej. Jest pasjonatką muzyki, podróżowania oraz psów w typie pierwotnym. 

Prywatnie właścicielka akity o imieniu Whisky.

Agata Fromberg

Obsługa pacjenta

Obroniła tytuł inżyniera behawiorystyki zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pracowała jako asystent groomera, gdzie zdobył doświadczenie w pracy zarówno z klientami jak i zwierzętami. Od zawsze chciała pracować w miejscach związanych ze zwierzętami. 

Prywatnie jest właścicielką kota Muchy.

Paulina Supeł

Obsługa pacjenta

Z wykształcenia Inżynier behawiorystyki zwierząt. Doświadczenie w obsłudze klienta zdobyła pracując w sklepach zoologicznych i kilku lecznicach weterynaryjnych.


Prywatnie miłośniczka psów, kotów i gryzoni, w szczególności chomików syryjskich. Aktualnie właścicielka adoptowanego kota trójłapka o imieniu Kaktus.