Hospitalizacja dzienna

Ze względu na specjalizację naszej Przychodni pacjenci pojawiający się na konsultacjach często wymagają intensywnego leczenia i całodziennego pobytu w placówce. Pacjent hospitalizowany ma zakładaną oddzielną kartę (najczęściej kilkudniową), na której widnieją dane identyfikacyjne zwierzęcia i jego właściciela oraz szczegółowy wykaz zalecanych przez lekarza prowadzącego leków
(do podania dożylnego, podskórnego i doustnego) i płynów (rodzaj i ilość), wyników klinicznych badań podstawowych (masa ciała, temperatura, ciśnienie krwi, zabarwienie błon śluzowych, bolesność jamy brzusznej) i dodatkowych (krwi, moczu, zdjęcia RTG i innych).Druga część karty dotyczy potrzeb fizjologicznych pacjenta takich jak karmienie i pojenie, oddawanie moczu i kału (częstotliwość, wygląd). Starannie wypisana karta hospitalizacyjna jest bardzo istotnym dokumentem przebiegu leczenia oraz pozwala uniknąć jakichkolwiek pomyłek, zwłaszcza gdy szpital jest pełen naszych podopiecznych. Ogólny wzór takiego dokumentu stworzyliśmy sami i w zależności od potrzeb jest on czasem modyfikowany.