Wojskowy Instytut Medyczny

Warsztaty K9 dla służb specjalnych

W dniu 8 września 2016 roku zespół Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej SpecVet przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy dla psów pracujących w szeregach wojska i służb specjalnych. W trakcie 5‑godzinnego spotkania przybliżyliśmy żołnierzom, przewodnikom psów oraz ratownikom medycznym z jednostek specjalnych zagadnienia niezbędne do udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy przedszpitalnej psom na polu walki.

Fot. Jarosław Rybak

Fot. Jarosław Rybak

Warsztaty dotyczyły tematów z zakresu anatomii porównawczej i fizjologii, badania klinicznego zwierzęcia, podstawowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych (np. dostępów naczyniowych, intubacji, punkcji klatki piersiowej) oraz zastosowania dostępnych leków medycyny ludzkiej w stanach nagłych u psów.

Fot. Jarosław Rybak

Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia. Umiejętności punkcji, intubacji oraz zakładania dojść naczyniowych doskonalone były na specjalistycznym psim manekinie, a prawidłowe badanie kliniczne i zabezpieczenie rannego pacjenta na towarzyszącym nam psom — Lalce i Frytce.

Fot. Jarosław Rybak

Fot. Jarosław Rybak

Fot. Jarosław Rybak

Fot. Piotr Grabski

W związku z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem naszego pierwszego spotkania, w przyszłości planujemy kolejne edycje kursu K9 [canine] realizowanego w ramach współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt, że większość uczestników ma ogromne doświadczenie w zakresie medycyny na polu walki, przez co o wiele łatwiej mogliśmy przekazać wiedzę z zakresu ratownictwa weterynaryjnego.

Kurs odbył się z inicjatywy Tomasza Sanaka z Wojskowego Instytutu Medycznego.