Wojciech Kowalczyk

Lek. wet. Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie a specjalizację z chirurgii ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Jest właścicielem grójeckiej kliniki ENDOVET oraz pomysłodawcą pierwszego polskiego weterynaryjnego startup’u.

Zajmuje się endoskopią — gastroskopią, rynoskopią, bronchoskopią, kolonoskopią, laryngoskopią, cytoskopią czy otoskopią.

Jest lekarzem praktykiem od 2005 roku, jego doświadczenie jest poparte niezliczoną ilością wykonanych zabiegów. Jest także autorem artykułów naukowych z zakresu endoskopii weterynaryjnej oraz autorem i organizatorem szkoleń dotyczących gastroskopii i rynoskopii weterynaryjnej małych zwierząt.

Jego zamiłowanie do medycyny weterynaryjnej rozpoczęło się już w dzieciństwie, a to za sprawą rodziców, którzy także są lekarzami weterynarii i zarazili go pasją do tego zawodu. Teraz to on dzieli się nią z innymi i nie sposób zliczyć ilu pacjentów przebadał oraz ilu lekarzy i studentów przeszkolił.

W wolnym czasie uprawia windsurfing i kitesurfing, jeździ na snowboardzie i na deskorolce, opiekuje się także dwoma kotami.