Usunięcie śledziony u 48-gramowej myszki!

Dla naszych lekarzy i niektórych właścicieli gabaryt pacjenta to nie problem. 48-gramowa myszka Zosia przeszła wczoraj zabieg splenektomii, czyli usunięcia śledziony, wykonany przez lek. wet. Małgorzatę Krasowską — naszą chirurg od małych ssaków.Żeby zminimalizować ryzyko rozgryzienia rany, założony został kosmetyczny szew śródskórny. Pacjentka po czujnej obserwacji w szpitalu poszła do domu, a rokowanie na dojście do pełni zdrowia jest bardzo dobre.