Urografia dożylna

Urografia dożylna to jedna z metod obrazowania układu moczowego. Polega ona na przeprowadzeniu badania radiologicznego po dożylnym podaniu środka kontrastującego. Badanie to wykonywane jest w celu oceny wielkości, kształtu oraz położenia nerek i moczowodów. Dodatkowo seria kilku zdjęć rentgenowskich dostarcza informacji dotyczących struktury wewnętrznej oraz stanu czynnościowego nerek.

Najczęściej to badanie jest wykorzystywane do oceny przebiegu moczowodów, które są na ogół niewidoczne na przeglądowych zdjęciach RTG. Urografia może być również pomocna w diagnozowaniu zaburzeń anatomicznych cewki moczowej.

Pacjent musi zostać odpowiednio przygotowany do zabiegu. Niezbędna jest minimum 12-godzinna głodówka oraz dobre nawodnienie organizmu. Zalegająca w jelitach treść pokarmowa i gazy mogą utrudniać interpretację wyników.  Do urografii zwierzę poddane zostaje znieczuleniu ogólnemu, ponieważ środek cieniujący może powodować u przytomnego pacjenta nudności, wymioty oraz niepokój. Z tego względu konieczne jest wcześniejsze skontrolowanie parametrów biochemicznych krwi oraz badanie serca.

Wydalanie środków kontrastowych po ich dożylnym podaniu odbywa się głównie poprzez układ moczowy, co umożliwia ocenę budowy i funkcjonowania tych narządów. Pacjentowi wykonuje się serie zdjęć radiologicznych w równych odstępach czasu, aż do momentu uzyskania rozpoznania lub otrzymania czystego obrazu.

Wskazania do urografii dożylnej to:

- nietrzymanie moczu (podejrzenie ektopii moczowodu)

- podejrzenie zmian w nerkach, moczowodach lub pęcherzu moczowym, których nie udało się uwidocznić w badaniu USG oraz przeglądowym RTG

Zmiany radiologiczne mogą pojawić się m.in. w przypadku chorób takich jak: nefropatie, dysplazja, przewlekłe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, wodonercze, wodniak moczowodu, ektopia moczowodu, wielotorbielowatość nerek (PKD), amyloidoza, kamica moczowa, a także urazy, nowotwory, torbiele, ropnie lub krwiaki. Należy pamiętać jednak, że prawidłowy obraz narządów w badaniu urograficznym nie wyklucza występowania choroby.

Przeciwwskazania do urografii dożylnej:

- uczulenie na środek kontrastujący

- upośledzenie czynności nerek

- ciąża

Nicole Gerlach