Transfuzja krwi

Transfuzja krwi jest zabiegiem polegającym na podaniu pacjentowi krwi pełnej lub wybranych składników krwi, w celu uzupełnienia ich niedoborów. W zależności od wskazań i potrzeb pacjenta można przetoczyć:

  • krew pełną, zawierającą wszystkie elementy morfotyczne wraz ze stabilnymi czynnikami krzepnięcia,
  • krioprecypitat, czyli silnie stężony preparat białek osocza.

Każdy z wymienionych produktów wymaga innego sposobu przechowywania i ma inny termin przydatności. Krew dostarczana z Banku Krwi powinna zawierać informację o dawcy, rodzaju preparatu, dacie pobrania oraz dacie przydatności do przetoczenia.

Transfuzja krwi jest wskazana u pacjentów między innymi z powodu: 

  • anemii (niedokrwistości) różnego tła,
  • krwotoku,
  • zaburzeń krzepnięcia krwi (koagulopatie) — zarówno ze skazami krwotocznymi jak i problemami z nadkrzepliwością.

Transfuzja krwi powinna odbywać się ZAWSZE pod opieką lekarza weterynarii ze względu na ryzyko wystąpienia działań nieporządanych, mimo podjętych środków zapobiegawczych!

Krew dawcy ZAWSZE powinna być zbadana pod kątem chorób i zgodności antygenowej z krwią biorcy!

Zgodność antygenowa sprawdzana jest za pomocą próby krzyżowej, wykonywanej przed każdą transfuzją. Ujemny wynik próby krzyżowej, czyli brak aglutynacji (zlepiania krwinek) kwalifikuje krew dawcy do przetoczenia biorcy.

U psów i kotów — podobnie jak u człowieka — występują różne grupy krwi.

W przypadku psów znajomość grupy krwi przed przetoczeniem nie jest obowiązkowa ze względu na brak przeciwciał skierowanych przeciwko erytrocytom odmiennej grupy, tak jak w przypadku ludzi. 

Z kolei u kotów występują trzy grupy krwi (A, B i AB), przy czym większość kotów ma grupę krwi A, a grupy B i AB występują rzadko. Mimo tego przed transfuzją krwi u kota należy bezwzględnie oznaczyć grupę krwi biorcy, gdyż koty z grupą krwi B nie mogą mieć przytoczonej krwi grupy A. Ze względu na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko tej grupie występuje bardzo duże ryzyko wystąpienia powikłań potransfuzyjnych.