Nie ma stomatologii bez radiologii!

U Murki stwierdzono brak lewego kła szczęki

Złotą zasadą naszego zespołu jest dążenie do postawienia właściwej diagnozy. Nierzadko wymaga to wykonania badań dodatkowych, ale tylko na ich podstawie można wprowadzić odpowiednie leczenie. W stomatologii weterynaryjnej nie jest inaczej.

Cała głowa, w tym twarzoczaszka, jama ustna oraz gałka oczna, to składająca się z wielu narządów skomplikowana część ciała.

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że aby stworzyć jedną, prawidło działającą całość, wszystkie jej elementy muszą do siebie pasować. Dlatego podczas każdego zabiegu stomatologicznego poświęcam szczególną uwagę na ocenę wszystkich struktur znajdujących się w jamie ustnej m.in. łuków gardłowych, podniebienia czy języka. Każdy ząb oglądam i klasyfikuję indywidualnie. Przy pomocy sondy periodontologicznej sprawdzam ruchomość zęba, głębokość każdej kieszonki dziąsłowej i ewentualne furkacje (przestrzeń międzykorzeniową). U kotów zwracam dodatkową uwagę na obecność zmian resorpcyjnych i ostrożnie oceniam okolice przyszyjkowe zgłębnikiem stomatologicznym.

Mimo wnikliwie przeprowadzonego badania, to jest to zaledwie połowa informacji jakie należy uzyskać, aby w pełni zdiagnozować stan jamy ustnej, a przede wszystkim zębów.

W badaniu rentgenowskim wykryto obecność korzenia

Czy brak korony zęba świadczy o nieobecności fragmentów korzenia poniżej linii dziąseł? 

Czy brak zmian na koronie w pełni wyklucza wszystkie procesy patologiczne, które mogą zachodzić w okolicy okołowierzchołkowej?

Niestety nie!

***

Dlatego aby odpowiedzieć na te i inne pytania, niezbędne jest wykonanie stomatologicznych zdjęć rentgenowskich. Pozawalają one szczegółowo ocenić nie tylko budowę i wszelkie anomalie anatomiczne, ale i przebieg choroby przyzębia bądź miazgi zęba, a także rozwój zmian resorpcyjnych.

Obecność pozostałości korzenia wymaga jego ekstrakcji