Pomiar ciśnienia krwi

Wskazania:

 • ostra lub przewlekła choroba nerek
 • choroby układu krążenia
 • objawy neurologiczne
 • objawy okulistyczne, np. nagła utrata wzroku
 • nadczynność kory nadnerczy
 • nadczynność tarczycy
 • barwiak chromochłonny
 • stosowanie leków powodujących wzrost ciśnienia krwi (np. sterydy, propalin)
 • monitoring w trakcie zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych
 • monitoring w stanach nagłych

20160729_105219-2
Techniki pomiaru ciśnienia wykorzystywane w naszej przychodni:

Technika oscylometryczna – zasada pomiaru polega na wykryciu wibracji ściany tętnicy. Na kończynę lub nasadę ogona zakłada się odpowiedniej wielkości mankiet, który jest napełniany powietrzem i opróżniany zgodnie z naszymi ustawieniami na aparacie. Uzyskane pomiary to ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, średnie ciśnienie krwi oraz częstotliwość akcji serca.
Technika Dopplera – opiera się na wykrywaniu ruchu komórek krwi w naczyniu. Na kończynę lub nasadę ogona zakłada się mankiet, a do powierzchownej tętnicy znajdującej się w odcinku dalszym w stosunku do mankietu przykłada się kryształ piezoelektryczny. Mankiet należy ręcznie pompować aż do momentu, gdy przepływ krwi przestaje być słyszalny. Następnie powoli opróżnia się go z powietrza. Ciśnienie jakie wskazuje miarka w chwili ponownego pojawienia się dźwięku przepływu krwi jest ciśnieniem skurczowym. Jest to jedyny pomiar jaki możemy otrzymać przy pomocy techniki Dopplera.

Ryzyko związane z nadciśnieniem:

 • uszkodzenie nerek, pojawienie się białkomoczu
 • uszkodzenie siatkówki oka (uszkodzenie naczyń -> krwotok -> obrzęk, nadciśnienie wewnątrzgałkowe -> odklejenie się siatkówki -> ślepota)
 • uszkodzenie układu nerwowego (udar -> drgawki, zmiana świadomości, różne deficyty neurologiczne, czasem nawet nagła śmierć)
 • choroby serca prowadzące do jego niewydolności

Leczenia nadciśnienia (zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii):

 • obniżenie zawartości soli w pożywieniu
 • w przypadku białkomoczu obniżenie zawartości białka w diecie
 • suplementacja kwasów omaga‑3
 • odpowiednio dobrane leki obniżające ciśnienie krwi
 • ewentualne odstawienie leków zwiększających ciśnienie krwi