Opieka anestezjologiczna – bezpieczeństwo znieczulenia i komfort znoszenia bólu

W SpecVecie szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, minimalizując ryzyko związane z narkozą i wybudzaniem, zapewniając komfort „bólowy” zwierzęciu w trakcie i po zabiegu . Specjalizujemy się w znieczulaniu pacjentów podwyższonego ryzyka.

Podczas każdego zabiegu w naszej Przychodni przez cały czas nad pacjentem czuwa wykwalifikowany anestezjolog. Do narkozy stosujemy najnowocześniejsze leki wziewne (tożsame z tymi, stosowanymi u ludzi), a także, w zależności od potrzeby, znieczulenie infuzyjne (dożylne). Wykorzystujemy różne techniki znieczulenia miejscowego, w tym znieczulenie przewodowe nerwów oraz znieczulenie zewnątrzoponowe. Stosowane leki ustalane są indywidualnie, odpowiednio do wieku i stanu zdrowia pacjenta.

Pracę w jak najlepszym standardzie umożliwia nam nowoczesny sprzęt nie tylko do narkozy, lecz również służący do monitorowania parametrów życiowych. W czasie rzeczywistym kontrolowane są m.in.: ciśnienie krwi, temperatura, praca serca (przy użyciu EKG), saturacja (tj. wysycenie krwi tlenem — pulsoksymetr), jakość i ilość oddechów (z zastosowaniem kapnografu). Dzięki  zaawansowanym technologiom możemy natychmiast wychwycić wszelkie nieprawidłowości i w odpowiedni sposób zareagować. Dzięki opiece anestezjologa, praca chirurga czy stomatologa przebiega w sposób bezstresowy, a zwierzę otrzymuje maksimum komfortu przeciwbólowego.

Warto pamiętać, że podeszły wiek, czy choroby przewlekłe nie muszą być przeszkodą do znieczulenia i przeprowadzenia zabiegu. Błędem jest natomiast odwlekanie koniecznego zabiegu, gdyż naraża to zwierzę na życie w cierpieniu, a czasem pogłębia współistniejące choroby, jak np. przewlekłą chorobę nerek. Prawdą jest jednak, że pacjenci geriatryczni (seniorzy), czy obarczeni chorobami ogólnoustrojowymi wymagają bardziej indywidualnego podejścia. Dlatego u wszystkich naszych pacjentów przeprowadzamy badania dodatkowe, kwalifikujące do znieczulenia (m.in. badania krwi, echo serca), a jeśli to konieczne, wprowadzamy leczenie stabilizujące przed i po wykonanym zabiegu.