Natalia Rejmer

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. Interesuje się żywieniem zwierząt, dlatego w trakcie studiów zdobywała doświadczenie pracując w branży pet food. Poświęciła setki godzin na opiekę i obserwację behawioru zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, zarówno w ramach praktyk, wolontariatu, jak i w celach naukowych. Jest właścicielką dwóch labradorów: Kluski i Tekli.