Magdalena Rutkowska

Magdalena jest studentką III roku medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz absolwentką Technikum weterynaryjnego ZSTiO im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinecie weterynaryjnym w Poznaniu i w przychodni weterynaryjnej w Luboniu. Jest laureatką 41 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z 2017r. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Weterynaryjnej IVSA i chętnie uczestniczy w konferencjach weterynaryjnych. Od dziecka wiedziała, że chce zostać lekarzem weterynarii, obecnie z dużą ciekawością zdobywa umiejętności i poszerza wiedzę w tej dziedzinie.