Kinga Kłoczko

Kinga Anna Kłoczko Ukończyła wydział medycyny weterynaryjnej SGGW w 2018 roku. Już od czasów studenckich pracowała w klinice całodobowej, nabierając doświadczenia w niezliczonej ilości trudnych przypadków. Po studiach ukończyła szkołę anestezjologiczną VASTA pod kierunkiem Petera Krohnena (założyciela szkoły, prezydenta Stowarzyszenia Anestezjologów Weterynaryjnych). Wiedzę anestezjologiczną zdobywała również na innych kursach specjalistycznych. W medycynie weterynaryjnej najbardziej interesują ją zagadnienia dotyczące znieczulania, terapii bólu, medycyny ratunkowej oraz chorób układu oddechowego. Poza weterynarią — skrzypaczka jazzowa i opiekunka żywiołowego porcelana Beata. W czasie wolnym największą radość sprawiają jej spotkania z przyjaciółmi w towarzystwie dobrej herbaty lub wina.