Gabriela Grądzka

Gabriela w 2019r. uzyskała tytuł inżyniera zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rok później otrzymała tytuł Technika Weterynarii. Od początku studiów rozwijała swoje umiejętności w przychodniach weterynaryjnych, zajmując się zwierzętami towarzyszącymi. W naszej przychodni jest odpowiedzialna za wykonywanie badań laboratoryjnych, opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi oraz pomoc podczas konsultacji weterynaryjnych. Prywatnie zgłębia wiedzę w zakresie fizjoterapii psów, kotów oraz koni. W wolnym czasie jeździ konno, podróżuje oraz opiekuje się swoją kotką Alutką.