Elektrokardiografia

Elektrokardiografia jest prostym i nieinwazyjnym badaniem dodatkowym, przeprowadzanym w przypadku podejrzenia występowania u pacjenta zaburzeń rytmu serca. Od razu otrzymujemy zapis pracy mięśnia sercowego, dzięki analizie którego możemy wdrożyć dalsze postępowanie.

Badanie elektrokardiograficzne polega na rejestrowaniu pól elektrycznych, generowanych na powierzchni ciała, reprezentujących stany depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia sercowego. Zapis wykonywany jest w cichym i spokojnym miejscu, gdzie pacjent nie jest narażony na stres, obecność innych zwierząt czy hałasy związane z pracą przychodni.

Badanie ekg wykonuje się, gdy podczas badania klinicznego u naszego pacjenta wykryte zostaną wszelkiego rodzaju zaburzenia rytmu serca, takie jak: bradykardia, tachykardia czy nieregularne bicie serca niebędące wtórnym do niemiarowości oddechowej – czyli przyspieszania i zwalniania akcji serca podczas wdechów i wydechów.

Wskazaniem do wykonania badania ekg jest również informacja z wywiadu o pojawieniu się u zwierzęcia niepokojących objawów mogących wskazywać na chorobę serca, takich jak: osłabienie, nadmierna męczliwość, której towarzyszyć mogą ziajanie lub kaszel, a nawet omdlenia.

Zaburzenia rytmu serca mogą również wystąpić w przebiegu różnych chorób ogólnoustrojowych, którym towarzyszą zaburzenia elektrolitowe (hiperkaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia, hipokalcemia), a także w przebiegu chorób nowotworowych, posocznicy, nadczynności lub niedoczynności tarczycy.

Badanie elektrokardiograficzne wykonuje się także w ocenie skuteczności leczenia chorób serca.