Anna Kuźmińska

Absolwentka studiów inżynierskich, a obecnie w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW. W 2018 roku uzyskała również tytuł Technika Weterynarii.
Szczególnym zainteresowaniem Ani jest dietetyka psów i kotów i to właśnie w tym kierunku planuje się dalej rozwijać. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących żywienia zwierząt towarzyszących i na bieżąco aktualizuje swoją widzę w tym zakresie. Prywatnie opiekunka adoptowanej ze schroniska suni Dory.