Anna Kornecka — Kupczyńska

Lek. wet. Anna Kornecka-Kupczyńska ukończyła Wydział Medycyny  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2010 r. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijała pracując w klinikach całodobowych oraz biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. W roku 2017, po  trzyletnich studiach podyplomowych zdobyła tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Dziedziny weterynarii, które najbardziej ją pasjonują to intensywna terapia, nefrologia oraz endokrynologia.

Czas wolny lubi spędzać wśród przyrody eksplorując leśne szlaki podczas pieszych i rowerowych wycieczek.