Nasz zespół

Naszym głównym celem jest postawienie właściwej diagnozy. Dzięki poznaniu rzeczywistej przyczyny choroby wiemy jak ją skutecznie leczyć. Swoją działalność opieramy na specjalistycznej wiedzy i nowoczesnej aparaturze diagnostycznej. We współpracy z VetCo.org uczestniczymy w programie ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych doniesień naukowych oraz amerykańskich standardów diagnostyki i leczenia. Dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie, a każdy czworonożny przyjaciel został otoczony kompleksową opieką.

W SpecVecie każdy pacjent jest traktowany indywidualnie i nie jest anonimowy.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzacie!

Dla Państwa wygody i jeszcze lepszej opieki nad Państwa Pupilami powstała druga Przychodnia SpecVet. Od teraz zapraszamy Państwa do placówek na Ursynowie oraz Mokotowie.

 • Marcin Suszyński

  Kierownik przychodni, epidemiolog

  Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

  Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

  W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

 • Agnieszka Neska-Suszyńska | SpecVet

  Agnieszka Neska-Suszyńska

  Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

  Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

  Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

  Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

 • Grzegorz Bogdański - chirurgia | SpecVet

  Grzegorz Bogdański

  Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

  Lek. wet. Grzegorz Bogdański studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po kilku latach praktyki, w 2010 roku, ukończył Studium Specjalizacyjne z Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji m.in. ze specjalistami z UC Davis – Philippem Mayhew, Williamem Culpem, Tamarą Grubb oraz Howardem Seimem III, a także warsztatów z Rafaelem Lourenço (daroplastyka), Frédéricem Sanspouxem (osteosynteza metodą  MIPO) czy też Filippo Marią Martini (TTA/TPLO).

  Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia układu moczowego oraz ortopedia. W przychodni SpecVet wykonuje m.in. korekcję chirurgiczną ektopowych moczowodów, cystotomię, uretrostomię, nefrektomię oraz umieszczanie stentów w moczowodach w przypadku kamicy moczowodów. Interesuje się również zagadnieniami z dziedziny medycyny regeneracyjnej.

 • Dagmara Majewska - stomatologia | SpecVet

  Dagmara Majewska

  Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

  Dagmara Majewska jest konsultantem ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej SpecVet w Warszawie.

  Odbyła specjalistyczne staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej aż na trzech uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii.

  Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym organizowanych przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie i Innsbrucku.

  Jest współautorką publikacji naukowych oraz współorganizatorem szkoleń dla lekarzy weterynarii z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

 • Michał Wąsowicz

  Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

  Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

 • Aleksandra Talma - anestezjologia | SpecVet

  Aleksandra Talma

  Internista, intensywna terapia, anestezjolog

  Lek. wet. Aleksandra Talma jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na co dzień wykorzystuje swoją szeroką wiedzę z zakresu anestezjologii weterynaryjnej oraz pracy z aparaturą wziewną. Odbyła liczne staże pod okiem specjalistów, brała również udział w konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce anestezjologicznej. Współpracuje z klinikami weterynaryjnymi w Warszawie wspierając swoim doświadczeniem w opiece śród- i okołooperacyjnej. Jest członkiem VASTA — Międzynarodowej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej oraz AVA- Association of Veterinary Anaesthetists. Z Przychodnią SpecVet związana jest od listopada 2017 roku. Jej zainteresowania — poza anestezjologią weterynaryjną — obejmują między innymi jazdę konną i dobrą muzykę.

 • Magdalena Grędowska - Interna | SpecVet

  Magdalena Grędowska

  Internista, konsultant ds. nefrologii, cytologii

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku. W trakcie studiów uczestniczyła w programie wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Porto ( 2014, 2015), skupiając się na pracy laboratoryjnej w zakładzie patologii klinicznej. Ponadto odbyła staże w wiodących warszawskich laboratoriach weterynaryjnych, gdzie nabyła umiejętności z zakresu oceny preparatów hematologicznych oraz podstawowej cytologii (2016, 2017). W 2017 roku odbyła trzyczęściowy kurs cytologii klinicznej pod nadzorem merytorycznym DVM Francesco Carraniego, a także ukończyła kursu dermatologii klinicznej psów i kotów w przychodni Dermawet. W przychodni konsultuje przypadki internistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologicznych oraz nefrologicznych. Prywatnie miłośniczka aktywnego podróżowania, teatru oraz portugalskiego wina.

 • Katarzyna Koprowska

  konsultant ds. kardiologii, echo serca

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2012 roku. Na co dzień udziela konsultacji kardiologicznych oraz zajmuje się anestezjologią. Znieczula pacjentów do zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, torakochirurgicznych, również tych podwyższonego ryzyka. Wykonuje badania dodatkowe — echo serca, ekg, RTG. Od 2013 r. jest członkiem stowarzyszenia AVA (Association of Veterinary Anaesthetists). Z uwagi na swoje zainteresowania odbyła szereg staży i szkoleń anestezjologicznych pod kierunkiem znanych zagranicznych specjalistów. Od 2016 roku wraz z szwajcarską firmą prowadzi w Polsce Międzynarodową Szkołę Anestezjologii Weterynaryjnej (VASTA), mającą na celu edukację oraz rozwijanie tej dziedziny weterynarii w naszym kraju. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą prowadząc szkolenia z tego zakresu, oraz jako autorka publikacji naukowych. Dzięki jej umiejętnościom oraz wiedzy pacjenci poddawani poważnym zabiegom są w dobrych rękach. Prywatnie lubi aktywny tryb życia, często podróżuje. Właścicielka trzech psów: suczki Pandy, Nili oraz psa Granda, z którymi trenuje i startuje w zawodach posłuszeństwa.

 • Dorota Sztechman

  Dorota Sztechman

  Konsultant ds. kardiologii, echo serca

  Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu patofizjologii układu krążenia. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce kardiologicznej psów i kotów. Udziela konsultacji kardiologicznych oraz w oparciu o badania echokardiograficzne, elektrokardiograficzne, radiologiczne i pomiary ciśnienia ustala odpowiednią terapię. Prywatnie stanowi wyłączną własność dwóch kotów rasy Maine Coon, Tosi i Lenki.

 • Magdalena Ziółek

  Magdalena Ziółek

  Radiolog, konsultant ds. USG

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł Specjalisty w dziedzinie Radiologii Weterynaryjnej.
  Jej głównym zainteresowaniem jest diagnostyka ultrasonograficzna chorób płuc i klatki piersiowej. Brała udział w licznych kursach i sympozjach z dziedziny diagnostyki obrazowej, także przeznaczonych dla lekarzy medycyny ludzkiej. Prowadzi szkolenia z zakresu badań ultrasonograficznych. Prywatnie właścicielka wyżła i pasjonatka biegania.

 • Martyna Posłuszny

  Internista

  Martyna Posłuszny jest absolwentką wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbyła praktyki w szpitalu „Jaggy” w Brnie, oraz „Blue Cross” w Londynie. Brała udział w programie „Erazmus +” dzięki któremu wyjechała na dwumiesięczne praktyki do referencyjnego szpitala uniwersyteckiego w Murcji. Była wolontariuszką w schronisku dla psów „TailTorrox” w Hiszpanii oraz klinice weterynaryjnej w Tajlandii. Podczas studiów była aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny weterynaryjnej IVSA, dzięki czemu uczestniczyła w wymianach studenckich między innymi z Niemiecami, Wielką Brytanią oraz Słowacją. Jest związana z przychodnią SpecVet od 2016 roku.

 • Agnieszka Zyzda - interna | SpecVet

  Agnieszka Zyzda

  Internista

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała w rodzinnym Bielsku-Białej, gdzie pod okiem doświadczonych lekarzy zgłębiała tajniki interny, obrazowania i podstaw chirurgii. Nieustannie pogłębia wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Równocześnie rozwija się w kierunku behawiorystyki psów i kotów, chętnie dzieląc się swoją wiedzą podczas konsultacji. Zawsze stara się nie tylko dotrzeć do właściwej diagnozy, ale także zadbać o dobre samopoczucie pacjenta podczas wizyty lekarskiej. Zainteresowania zawodowe kieruje w stronę szeroko pojętej interny. Po pracy planuje kolejne podróże oraz górskie wycieczki z przyjaciółmi.

 • Sonia Zaleska - InternistaSonia Zaleska - Internista

  Sonia Zaleska

  Internista

  Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w 2019 r., kończąc studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Już podczas studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w przychodniach weterynaryjnych i w Warszawskim ZOO oraz uczestnicząc w kursach i konferencjach. W 2018r. wyjechała na kurs weterynaryjny i wolontariat do RPA łącząc zamiłowanie do podróży i weterynarii. Prywatnie właścicielka trzech kotów i psa. Poza pracą interesuje się wspinaczką, podróżami i narciarstwem.

 • Olga Woroch

  Olga Woroch

  Internista

  Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie studiów zdobywała doświadczenie odbywając liczne praktyki w lubelskich przychodniach weterynaryjnych. Ostatni semestr nauki spędziła na stażu na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu w ramach programu Erasmus+. Każdego dnia stara się poszerzać swoją wiedzę, by jak najlepiej pomagać pacjentom. Po pracy uwielbia grać w gry planszowe i chodzić na długie spacery.

 • Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

  Konsultant ds. dietetyki
  Specjalizuje się w dietetyce psów i kotów oraz zajmuje się układaniem planów żywieniowych dla zwierząt — zarówno chorych — jak i zdrowych (m.in. dieta BARF). Jest autorką książki „Nie dla psa (i kota) kiełbasa czyli jak zdrowo karmić swojego zwierzaka”. Publikuje także artykuły w magazynach branżowych oraz dla opiekunów zwierząt, a także prowadzi Fundację Surowe Kotki i Psy, popularyzującą zdrowe żywienie psów i kotów.
  Poza dietetyką interesuje się behawiorem – ukończyła kurs COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty.
 • Dagmara Przybysz

  Kierownik laboratorium diagnostycznego

  Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

 • Gabriela Grądzka

  Gabriela Grądzka

  Asystent weterynarii

  Gabriela w 2019r. uzyskała tytuł inżyniera zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rok później otrzymała tytuł Technika Weterynarii. Od początku studiów rozwijała swoje umiejętności w przychodniach weterynaryjnych, zajmując się zwierzętami towarzyszącymi. W naszej przychodni jest odpowiedzialna za wykonywanie badań laboratoryjnych, opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi oraz pomoc podczas konsultacji weterynaryjnych. Prywatnie zgłębia wiedzę w zakresie fizjoterapii psów, kotów oraz koni. W wolnym czasie jeździ konno, podróżuje oraz opiekuje się swoją kotką Alutką.

 • Natalia Rejmer | SpecVet

  Natalia Rejmer

  Asystent weterynarii

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. Interesuje się żywieniem zwierząt, dlatego w trakcie studiów zdobywała doświadczenie pracując w branży pet food. Poświęciła setki godzin na opiekę i obserwację behawioru zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, zarówno w ramach praktyk, wolontariatu, jak i w celach naukowych. Jest właścicielką dwóch labradorów: Kluski i Tekli.

 • Magdalena Rutkowska | SpecVet

  Magdalena Rutkowska

  Asystent weterynarii

  Magdalena jest studentką III roku medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz absolwentką Technikum weterynaryjnego ZSTiO im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinecie weterynaryjnym w Poznaniu i w przychodni weterynaryjnej w Luboniu. Jest laureatką 41 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z 2017r. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Weterynaryjnej IVSA i chętnie uczestniczy w konferencjach weterynaryjnych. Od dziecka wiedziała, że chce zostać lekarzem weterynarii, obecnie z dużą ciekawością zdobywa umiejętności i poszerza wiedzę w tej dziedzinie.

 • Katarzyna Skoczylas

  Asystent weterynarii

  Absolwentka SGGW, gdzie na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich zdobyła tytuł magister inżynier, ze specjalizacją zwierzęta towarzyszące. Praktyki studenckie odbywała w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu oraz ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów, w 2017 roku zdobyła tytuł fizjoterapeuty małych zwierząt w Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie. Brała udział w programie kilkumiesięcznych praktyk międzynarodowych erasmus +, zdobywając doświadczenie zawodowe w ośrodkach zoofizjoterapii w Europie, jak Eurotierklinik na Majorce oraz w Centro de Reabilitação Animal da Arrábida w Portugalii pod opieką Doktor Angeli Martins. Regularnie się rozwija poprzez udział w licznych seminariach i szkoleniach.
  Prywatnie miłośniczka podróżowania, zwłaszcza z psem i największa fanka swoich czarnych kundelków Elma i Kokosa.

 • Karolina Milarska | SpecVet

  Karolina Milarska

  Manager

  Karolina Milarska jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywała doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. Podczas tego pobytu ukończyła kursy, miedzy innymi matematyczny — Functional Skills Qualification in Mathematics, jak i języka angielskiego — Functional Skills Qualification in English. Jej zdolności komunikacyjne doceniają zarówno polscy jak i zagraniczni właściciele naszych pacjentów.
  Prywatnie jest właścicielką suczki Lusi i fascynatką kryminałów.

 • Joanna Popławska | SpecVet

  Joanna Popławska

  Obsługa pacjenta

  Joanna jest absolwentką kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskała tytuł magistra. Pracowała w PZU jako konsultantka telefoniczna dziale assistance, gdzie zdobyła spore doświadczenie w kontakcie z klientem. Prywatnie uwielbia koty i papugi, a obecnie jest właścicielką dwóch żółwi wodnych.

 • Kinga Kuflewicz

  Obsługa pacjenta

  Kinga jest studentką informatyki ze specjalizacją w front-end developer w Wyższej Szkole Bankowej. Pracowała w ośrodku sportowo-rekreacyjnym na recepcji, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z klientami, dzieląc się z nimi swoją pasją do fitnessu. Prywatnie jest właścicielką rocznego Amerykańskiego Pitbulla Terriera — Boczka.

 • Aleksandra Bielska

  Obsługa pacjenta

  Aleksandra Bielska jest studentką IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po studiach chciałaby zajmować się leczeniem małych zwierząt. Doświadczenie w kontakcie z klientem nabyła pracując na stanowisku recepcyjnym w kilku warszawskich korporacjach. W wolnym czasie uwielbia podróżować, a jej ulubionym kierunkiem są Włochy. Prywatnie właścicielka pieska Łatka.