Martyna Posłuszny

Martyna Posłuszny jest studentką czwartego roku na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbyła praktyki w szpitalu „Jaggy” w Brnie, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów pracowała na oddziałach: internistycznym oraz neurologicznym. Uczestniczyła w rehabilitacji i opiece anestezjologicznej pacjentów. Była wolontariuszką w schronisku dla psów „TailTorrox” w Hiszpanii. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny weterynaryjnej IVSA. Martyna udziela się lokalnie, chętnie dzieląc się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi.