Sonia Zaleska

Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w 2019 r., kończąc studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Już podczas studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w przychodniach weterynaryjnych i w Warszawskim ZOO oraz uczestnicząc w kursach i konferencjach. W 2018r. wyjechała na kurs weterynaryjny i wolontariat do RPA łącząc zamiłowanie do podróży i weterynarii. Prywatnie właścicielka trzech kotów i psa. Poza pracą interesuje się wspinaczką, podróżami i narciarstwem.