Irena Pruszyńska

Lek. Wet. Irena Pruszyńska ukończyła studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach stypendium przyznanego przez program ERASMUS PLUS spędziła dwa lata studiów weterynaryjnych w Tieraerztliche Hochschule Hannover w Niemczech. Podczas studiów odbyła praktyki kliniczne i laboratoryjne w Polsce, Niemczech i Anglii pod okiem najlepszych specjalistów medycyny wewnętrznej takich jak prof. Ingo Nolte i prof. Reinhard Mischke. Po ukończeniu studiów pracowała na stanowisku kliniczno-dydaktycznym w Klinice Uniwersyteckiej Kleintierklinik TiHo. 

Obecnie łączy pasję naukową z pracą kliniczną, równocześnie prowadząc zajęcia z zakresu fizjologii zwierząt i biologii nowotworu oraz wykonując badania naukowe w ramach doktoratu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie poszukuje nowych terapii onkologicznych pod okiem prof. Magdaleny Król. 

W naszej przychodni odbywa staż w ramach rozpoczętych na SGGW studiów specjalizacyjnych z chorób psów i kotów. Szczególnie interesuje się medycyną regeneracyjną i onkologią. Prywatnie właścicielka kundelka, stada świerszczy i rehabilitowanego gołębia.