Nasz-zespół-bkp

[:pl]

Marcin Suszyński

Kierownik przychodni, epidemiolog

Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

Agnieszka Neska-Suszyńska

Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

Grzegorz Bogdański

Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

Lek. wet. Grzegorz Bogdański studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po kilku latach praktyki, w 2010 roku, ukończył Studium Specjalizacyjne z Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji m.in. ze specjalistami z UC Davis – Philippem Mayhew, Williamem Culpem, Tamarą Grubb oraz Howardem Seimem III, a także warsztatów z Rafaelem Lourenço (daroplastyka), Frédéricem Sanspouxem (osteosynteza metodą  MIPO) czy też Filippo Marią Martini (TTA/TPLO).

Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia układu moczowego oraz ortopedia. W przychodni SpecVet wykonuje m.in. korekcję chirurgiczną ektopowych moczowodów, cystotomię, uretrostomię, nefrektomię oraz umieszczanie stentów w moczowodach w przypadku kamicy moczowodów. Interesuje się również zagadnieniami z dziedziny medycyny regeneracyjnej.

Dagmara Majewska

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dagmara Majewska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Odbyła 3 staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie, gdzie pracowała na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej. Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym w 2015 roku organizowanym przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

Michał Wąsowicz

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

Aleksandra Talma

Aleksandra TalmaInternista, intensywna terapia, anestezjolog

Lek. wet. Aleksandra Talma jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na co dzień wykorzystuje swoją szeroką wiedzę z zakresu anestezjologii weterynaryjnej oraz pracy z aparaturą wziewną. Odbyła liczne staże pod okiem specjalistów, brała również udział w konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce anestezjologicznej. Współpracuje z klinikami weterynaryjnymi w Warszawie wspierając swoim doświadczeniem w opiece śród- i okołooperacyjnej. Jest członkiem VASTA — Międzynarodowej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej oraz AVA- Association of Veterinary Anaesthetists. Z Przychodnią SpecVet związana jest od listopada 2017 roku. Jej zainteresowania — poza anestezjologią weterynaryjną — obejmują między innymi jazdę konną i dobrą muzykę.

Magdalena Grędowska

Internista, konsultant ds. nefrologii, cytologii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku. W trakcie studiów uczestniczyła w programie wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Porto ( 2014, 2015), skupiając się na pracy laboratoryjnej w zakładzie patologii klinicznej. Ponadto odbyła staże w wiodących warszawskich laboratoriach weterynaryjnych, gdzie nabyła umiejętności z zakresu oceny preparatów hematologicznych oraz podstawowej cytologii (2016, 2017). W 2017 roku odbyła trzyczęściowy kurs cytologii klinicznej pod nadzorem merytorycznym DVM Francesco Carraniego, a także ukończyła kursu dermatologii klinicznej psów i kotów w przychodni Dermawet. W przychodni konsultuje przypadki internistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologicznych oraz nefrologicznych. Prywatnie miłośniczka aktywnego podróżowania, teatru oraz portugalskiego wina.

Katarzyna Koprowska

Internista, konsultant ds. kardiologii, echo serca

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2012 roku. Na co dzień udziela konsultacji kardiologicznych oraz zajmuje się anestezjologią. Znieczula pacjentów do zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, torakochirurgicznych, również tych podwyższonego ryzyka. Wykonuje badania dodatkowe — echo serca, ekg, RTG. Od 2013 r. jest członkiem stowarzyszenia AVA (Association of Veterinary Anaesthetists). Z uwagi na swoje zainteresowania odbyła szereg staży i szkoleń anestezjologicznych pod kierunkiem znanych zagranicznych specjalistów. Od 2016 roku wraz z szwajcarską firmą prowadzi w Polsce Międzynarodową Szkołę Anestezjologii Weterynaryjnej (VASTA), mającą na celu edukację oraz rozwijanie tej dziedziny weterynarii w naszym kraju. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą prowadząc szkolenia z tego zakresu, oraz jako autorka publikacji naukowych. Dzięki jej umiejętnościom oraz wiedzy pacjenci poddawani poważnym zabiegom są w dobrych rękach. Prywatnie lubi aktywny tryb życia, często podróżuje. Właścicielka trzech psów: suczki Pandy, Nili oraz psa Granda, z którymi trenuje i startuje w zawodach posłuszeństwa.

Dominika Choma

Konsultant ds. USG

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już w trakcie studiów interesowała się diagnostyką obrazowa, rozrodem i endokrynologią małych zwierząt. Odbywała liczne praktyki zarówno w polskich jak i zagranicznych przychodniach weterynaryjnych, a po ukończeniu studiów podjęła pracę w całodobowej klinice weterynaryjnej małych zwierząt w Bielsku-Białej.
Dodatkowo jest konsultantem i trenerem weterynaryjnym w firmie Vetiss sp. z o.o. zajmującej się diagnostyką ultrasonograficzną, gdzie dzielić się wiedzą w zakresie obrazowania jamy brzusznej, jamy miednicznej, klatki piersiowej, szyi oraz głowy. Swoją wiedzę zdobywała podczas licznych szkoleń, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ukończyła także kurs ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) w Luksemburgu z diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt.

Dagmara Przybysz

Kierownik laboratorium diagnostycznego

Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

Konsultant ds. dietetyki

Specjalizuje się w dietetyce psów i kotów oraz zajmuje się układaniem planów żywieniowych dla zwierząt — zarówno chorych — jak i zdrowych (m.in. dieta BARF). Publikuje także artykuły w magazynach branżowych oraz dla opiekunów zwierząt, a także prowadzi Fundację Surowe Kotki i Psy, popularyzującą zdrowe żywienie psów i kotów.
Poza dietetyką interesuje się behawiorem – obecnie uczestniczy w kursie dyplomowym COAPE nadającym kwalifikacje behawiorysty.

Gabriela Grądzka

Asystent weterynaryjny

Od zawsze związana ze zwierzętami. W 2019 roku uzyskała tytuł inżyniera zootechniki na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem na kierunku Technik Weterynarii. Ma za sobą praktyki w lecznicach weterynaryjnych, gdzie zajmowała się zarówno zwierzętami towarzyszącymi, jak i gospodarskimi, asystując przy zabiegach chirurgicznych oraz internistycznych. Chętnie udziela się w charakterze wolontariusza w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Jej hobby to jazda konna oraz zgłębianie wiedzy na temat żywienia małych zwierząt. Jest właścicielką 7 letniej kotki Alutki.

Martyna Posłuszny

Stażystka

Martyna Posłuszny jest studentką czwartego roku na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbyła praktyki w szpitalu „Jaggy” w Brnie, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów pracowała na oddziałach: internistycznym oraz neurologicznym. Uczestniczyła w rehabilitacji i opiece anestezjologicznej pacjentów. Była wolontariuszką w schronisku dla psów „TailTorrox” w Hiszpanii. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny weterynaryjnej IVSA. Martyna udziela się lokalnie, chętnie dzieląc się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Karolina Milarska

Obsługa klienta

Karolina Milarska jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywała doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. Podczas tego pobytu ukończyła kursy, miedzy innymi matematyczny — Functional Skills Qualification in Mathematics, jak i języka angielskiego — Functional Skills Qualification in English. Jej zdolności komunikacyjne doceniają zarówno polscy jak i zagraniczni właściciele naszych pacjentów.
Prywatnie jest właścicielką suczki Lusi i fascynatką kryminałów.

[:en]

Marcin Suszyński, DVMMPVM

Director of the clinic, epidemiologist

Dr. Suszyński manages and supervises the SpecVet clinic being responsible for marketing and transfer of high-tech diagnostic and medical methods.

He graduated from the Faculty of Veterinary Medicine in Warsaw in 2004 and then, as the first Pole, completed a postgraduate study at UC Davis achieving the diploma Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM). Furthermore, he took part in numerous international and national courses (including the board-certification classes) associated with public health protection and animal hygiene. Dr. Suszyński is an expert in epidemiology and biosecurity, zoonotic diseases and the so called strategic diseases.

In his early professional career, he was involved in border control and avian transportation. He was giving lectures to the postgraduate students at the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, and classes on infectious diseases for English-speaking students. Today, Marcin is dedicating his time and efforts to develop the continuous education programs for veterinary surgeons. Making use of his international business and academic contacts, he invites to Poland the top class and worldwide recognized professors and specialists in different fields of veterinary medicine.

Agnieszka Neska-Suszyńska, DVM

Head of the clinic, nephrology, urology and endocrinology consultant

Dr. Agnieszka Neska-Suszyńska is involved in specialized treatments provided for patients with kidney and urinary tract diseases as well as in diagnostics of endocrine disorders. In her Reference Veterinary Practice, situated in Ursynów (one of the Warsaw districts) she provides consultancy services for nephology cases in animals from all over Poland, supported by modern and comprehensive diagnostics and advance medical treatments (including renal replacement therapies, such as hemodialysis).

Agnieszka graduated from the Faculty of Veterinary Medicine in Warsaw in 2006. Further on, she was developing her skills and getting new knowledge during internships classes supervised by the best American internists in the AMC clinic in New York and UC Davis (where she assisted in pioneering clinical trials, consulted unusual nephology and intoxication cases and applied specialized treatments, with hemodialysis and other detoxication techniques).

Dr. Agnieszka’s professional interests include detoxication techniques, renal transplantation, glomerular diseases, and renal-origin anemias.

Grzegorz Bogdański, DVM

Surgeon, surgery and orthopedics consultant

Dr. Grzegorz Bogdański graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences. After a few years of clinical work, in 2010, he completed three-year board-certification course at Wrocław University of Environmental and Life Sciences and became a board-certified veterinary surgeon. He participated in many international congresses, for example with specialists from UC Davis – Philipp Mayhew, William Culp, Tamara Grubb and Howard Seim III, and workshops with Rafael Lourenço (daroplasty), Frédéric Sanspoux (osteosynthesis MIPO), and Filippo Maria Martini (TTA/TPLO).

His main clinical interests include surgery of urinary tract, orthopedics and regenerative medicine. In SpecVet Clinic he performs: surgical treatment of ectopic ureters, cystotomy, ureterostomy, nephrectomy and ureteral stenting.

Dagmara Majewska, DVM

Dentistry and maxillofacial surgery consultant

Dr. Dagmara Majewska graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences.

She completed three internships on veterinary dentistry and maxillofacial surgery at UC Davis, Cornell University and University of Wisconsin, of which the first two being recognized as the best veterinary schools in the world and determining a pathway for development of this field of veterinary medicine. There, she consulted complicated clinical cases, interpreted advanced imaging studies results, including cone beam computed tomography, and assisted in advanced surgical procedures and scientific studies. While studying at the vet faculty, Dagmara completed work placements in the largest animal hospital in Europe: Royal Veterinary College in London, where she worked at cardiology and intensive care sections, and in the Companion Animal Hospital at Copenhagen University in Denmark, where she was developing her knowledge and skills in internal disease and imaging diagnostics.

Dagmara has been taking part in international veterinary conferences held in Poland and abroad, including a BSAVA congress in Birmingham in 2015 and an EVDC congress in Ghent. She has co-authored scientific publications on veterinary dentistry.

Michał Wąsowicz, DVM, PhD

Dentistry and maxillofacial surgery consultant

Dr. Michał Wąsowicz graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, in 2006 and became a board-certified specialist in epizootiology and veterinary administration in 2010. Further on, in 2014 he defended a doctoral thesis on nasal cavity and nasal sinuses diseases in the cat. In his day-to-day work, Michał dedicates the time for veterinary dentistry field in dogs, cats, rabbits and rodents. He is passionate about veterinary dentistry and clinical anatomy. He participated in many international congresses and workshop held by European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) and Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Dr. Wąsowicz has authored numerous scientific reports and papers on veterinary dentistry and clinical anatomy. Since 2006, he has been holding an academic teaching post at the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences. He is a member of the European Veterinary Dental Society (EVDS) and the European Association of Veterinary Anatomists (EAVA) since 2010.

Aleksandra Talma

Aleksandra Talma

Internist, intensive care, anaesthesiology

Dr. Aleksandra Talma is a graduate from the Faculty of Veterinary Medicine WULS in Warsaw. While working, she uses her wide knowledge about veterinary anaesthesiology and inhalant anaesthesia machines. She has done many internships working with specialists, took part in conferences and workshops about anaesthesiology. She cooperates with veterinary clinics in Warsaw and supports them by sharing her experience in perioperative care. A member of VASTA — Veterinary Anaesthesia School for Technicians and AVA — Association of Veterinary Anaesthetists. She works at SpecVet Clinic since November 2017. Her hobbies, apart from veterinary anaesthesia, include horseback riding and good music.

Magdalena Grędowska

Internist, Dermatology and Cytology Consultant

A graduate of Faculty of Veterinary Medicine at Warsaw University of Life Sciences ( SGGW), which graduated with honors in 2016. During her studies, she participated in Erasmus student exchange at the Faculty of Veterinary Medicine in Porto ( 2014, 2015), focusing on laboratory work in the clinical pathology department. In addition, she completed internships in leading warsaw veterinary laboratories, where she acquired skills in the evaluation of hematological and basic cytology specimens ( 2016, 2017). In 2017 she underwent a three-part course of clinical pathology under the supervision of DVM Francesco Carrani, and a course of clinical dermatology of dogs and cats at the Dermawet Clinic. She consults internal medicine cases, concerning mostly on dermatology and nephrology. Privetly, she is a lover of travelling, theater and portuguese Port wine.

Katarzyna Koprowska

Internist, Cardiology Consultant, Echocardiogram

A graduate from the Faculty of Veterinary Medicine WULS in Warsaw, which she has completed with honours in 2012. She consults the cardiology cases and performs general anaesthesia. She anaesthetises patients for many surgical, dentistry, thoracosurgical and high risk procedures. Also performing additional tests — echocardiogram, ECG, X‑ray. Since 2013 she is a member of AVA (Association of Veterinary Anaesthetists). Because of her major interests, she has completed many anaesthesiology internships and trainings under the supervision of renowned specialists abroad. Since 2016 in cooperation with Swiss company she is a leader of Veterinary Anaesthesia School for Technicians (VASTA) in Poland, which aim is to educate and improve veterinary anaesthesiology in this country. She enjoys sharing her knowledge by organising trainings and writing scientific articles. Thanks to her skills and knowledge patients undergoing serious surgeries are in good hands. Privately she likes an active lifestyle and traveling. She is also an owner of three dogs: Pandy, Nili and Grand which whom she trains with and starts in obedience trials.

Dagmara Przybysz, MSc

Veterinary nurse

Darmara graduated from the Faculty of Biology, Warsaw University of Life Sciences, with special training on microbial biology. Her love for animals drove her to the SpecVet Clinic in December 2013 and since then, she’s been responsible for laboratory equipment, analyses and blood counts, and microscopic examinations. In private, she owns two queens: Arya, a calico kitty, and tricolor Lilo.

Martyna Posłuszny

Veterinary trainee

Martyna Posłuszny is a fourth-year student at the Faculty of Veterinary Medicine at Warsaw University of Life Sciences. She completed her student internship in the veterinary hospital “Jaggy” located in Brno. She worked in the Internal Medicine and Neurological Divisions alongside the experienced specialists. Martyna participated in the rehabilitation and anesthetic care of the patients in a loving and caring manner. She has served as a volunteer at “Tail Torrox” Dog Refuge located in Spain. Martyna is a dedicated member of the International Veterinary Students’ Association (IVSA). She participates locally, sharing her knowledge and skills with others.

[:]