Nasz zespół 2

Marcin Suszyński

marcin_suszynski_180Kierownik przychodni, epidemiolog

Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

Agnieszka Neska-Suszyńska

aga_neska_180Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

Mariusz Mikow

mariusz_mikow_180Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

W 1995 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Sześć lat później, po ukończeniu trzyletnich studiów specjalizacyjnych we Wrocławiu, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Uczestniczył w wielu prestiżowych kursach za granicą i w kraju, m. in. Mondial Vet w Lyonie, kongresie International Elbow Working Group w Dublinie, kongresach European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology w Monachium, warsztatach IEWG Elbow Dysplasia Film Reading Workgroup w Monachium, warsztatach z oceny dysplazji stawów biodrowych organizowanych przez PennHip w Monachium, sympozjach z zakresu innowacyjnych technik w ortopedii weterynaryjnej organizowanych przez KYON w Zurichu, w tym z osteosyntezy metodą ALPS i protezowania rowka rzepkowego, a także kilkukrotnie w Śląskich Warsztatach Diagnostycznych.

Zainteresowania naukowe: innowacje w ortopedii weterynaryjnej

 Michał Wąsowicz

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

Dagmara Majewska

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dagmara Majewska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Odbyła 3 staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie, gdzie pracowała na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej. Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym w 2015 roku organizowanym przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

Anna Jakubczak

Internista

Lek. wet. Anna Jakubczak jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na studiach aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Koła Naukowego SGGW. Doświadczenie zawodowe zbierała jako wolontariusz zarówno w warszawskich, jak i łódzkich lecznicach. Przez ostatnie półtora roku pracowała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej, w której odbyła również półroczny staż. Pasja do podróży zaprowadziła ją na wolontariat do ZAASO na Zanzibarze oraz do PAWS na Mauritiusie.

 Dagmara Przybysz

Asystent weterynaryjny

Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

 

 

Karolina Kulas

karolina_kulas_180Asystent weterynaryjny

Absolwentka warszawskiego technikum weterynaryjnego. Związana z przychodnią SpecVet od listopada 2014 roku. Swoje pierwsze praktyki odbywała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej. Zanim trafiła do lecznicy małych zwierząt chciała pracować z dużymi zwierzętami.

 

 

Aleksandra Pieloszczyk

Asystent weterynaryjny

Ukończyła szkołę policealną o profilu technik weterynarii w Warszawie. Odbyła staż, a następnie pracowała jako technik w gabinecie weterynaryjnym oraz w schronisku dla zwierząt na Mazurach. Interesuje się psychologią zwierząt. Prywatnie właścicielka suczki Lucy.

Justyna Brzozowska

Asystent weterynaryjny

Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praktykowała w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie; Instytucie Zootechniki, Państwowym Instytucie Badawczym w Pawłowicach, laboratorium histologicznym i laboratorium genetycznym na Wydziale Nauk o Zwierzętach. W trakcie studiów inżynierskich oraz magisterskich wiceprzewodnicząca Koła Zwierząt Laboratoryjnych i Doświadczalnych SGGW. Prywatnie właścicielka 4 psów i 3 kotów. Z przychodnią SpecVet związana od kwietnia 2017 roku.