Nasz zespół 2

Marcin Suszyński

marcin_suszynski_180Kierownik przychodni, epidemiolog

Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

Agnieszka Neska-Suszyńska

aga_neska_180Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

Mariusz Mikow

mariusz_mikow_180Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

W 1995 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Sześć lat później, po ukończeniu trzyletnich studiów specjalizacyjnych we Wrocławiu, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Uczestniczył w wielu prestiżowych kursach za granicą i w kraju, m. in. Mondial Vet w Lyonie, kongresie International Elbow Working Group w Dublinie, kongresach European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology w Monachium, warsztatach IEWG Elbow Dysplasia Film Reading Workgroup w Monachium, warsztatach z oceny dysplazji stawów biodrowych organizowanych przez PennHip w Monachium, sympozjach z zakresu innowacyjnych technik w ortopedii weterynaryjnej organizowanych przez KYON w Zurichu, w tym z osteosyntezy metodą ALPS i protezowania rowka rzepkowego, a także kilkukrotnie w Śląskich Warsztatach Diagnostycznych.

Zainteresowania naukowe: innowacje w ortopedii weterynaryjnej

 Michał Wąsowicz

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

Dagmara Majewska

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dagmara Majewska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Odbyła 3 staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie, gdzie pracowała na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej. Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym w 2015 roku organizowanym przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

Anna Jakubczak

Internista

Lek. wet. Anna Jakubczak jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na studiach aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Koła Naukowego SGGW. Doświadczenie zawodowe zbierała jako wolontariusz zarówno w warszawskich, jak i łódzkich lecznicach. Przez ostatnie półtora roku pracowała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej, w której odbyła również półroczny staż. Pasja do podróży zaprowadziła ją na wolontariat do ZAASO na Zanzibarze oraz do PAWS na Mauritiusie.

 Dagmara Przybysz

Asystent weterynaryjny

Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

 

 

Karolina Kulas

karolina_kulas_180Asystent weterynaryjny

Absolwentka warszawskiego technikum weterynaryjnego. Związana z przychodnią SpecVet od listopada 2014 roku. Swoje pierwsze praktyki odbywała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej. Zanim trafiła do lecznicy małych zwierząt chciała pracować z dużymi zwierzętami.

 

 

Aleksandra Pieloszczyk

Asystent weterynaryjny

Ukończyła szkołę policealną o profilu technik weterynarii w Warszawie. Odbyła staż, a następnie pracowała jako technik w gabinecie weterynaryjnym oraz w schronisku dla zwierząt na Mazurach. Interesuje się psychologią zwierząt. Prywatnie właścicielka suczki Lucy.

Justyna Brzozowska

Asystent weterynaryjny

Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praktykowała w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie; Instytucie Zootechniki, Państwowym Instytucie Badawczym w Pawłowicach, laboratorium histologicznym i laboratorium genetycznym na Wydziale Nauk o Zwierzętach. W trakcie studiów inżynierskich oraz magisterskich wiceprzewodnicząca Koła Zwierząt Laboratoryjnych i Doświadczalnych SGGW. Prywatnie właścicielka 4 psów i 3 kotów. Z przychodnią SpecVet związana od kwietnia 2017 roku.

[:]

 • Marcin Suszyński

  Kierownik przychodni, epidemiolog

  Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

  Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

  W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

 • Agnieszka Neska-Suszyńska

  Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

  Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

  Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

  Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

 • Grzegorz Bogdański

  Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

  Lek. wet. Grzegorz Bogdański studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po kilku latach praktyki, w 2010 roku, ukończył Studium Specjalizacyjne z Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji m.in. ze specjalistami z UC Davis – Philippem Mayhew, Williamem Culpem, Tamarą Grubb oraz Howardem Seimem III, a także warsztatów z Rafaelem Lourenço (daroplastyka), Frédéricem Sanspouxem (osteosynteza metodą  MIPO) czy też Filippo Marią Martini (TTA/TPLO).

  Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia układu moczowego oraz ortopedia. W przychodni SpecVet wykonuje m.in. korekcję chirurgiczną ektopowych moczowodów, cystotomię, uretrostomię, nefrektomię oraz umieszczanie stentów w moczowodach w przypadku kamicy moczowodów. Interesuje się również zagadnieniami z dziedziny medycyny regeneracyjnej.

 • Dagmara Majewska

  Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

  Dagmara Majewska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Odbyła 3 staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie, gdzie pracowała na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej. Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym w 2015 roku organizowanym przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

 • michał wąsowicz

  Michał Wąsowicz

  Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

  Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

 • Aleksandra Talma

  Internista, intensywna terapia, anestezjolog

  Lek. wet. Aleksandra Talma jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na co dzień wykorzystuje swoją szeroką wiedzę z zakresu anestezjologii weterynaryjnej oraz pracy z aparaturą wziewną. Odbyła liczne staże pod okiem specjalistów, brała również udział w konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce anestezjologicznej. Współpracuje z klinikami weterynaryjnymi w Warszawie wspierając swoim doświadczeniem w opiece śród- i okołooperacyjnej. Jest członkiem VASTA — Międzynarodowej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej oraz AVA- Association of Veterinary Anaesthetists. Z Przychodnią SpecVet związana jest od listopada 2017 roku. Jej zainteresowania — poza anestezjologią weterynaryjną — obejmują między innymi jazdę konną i dobrą muzykę.

 • Magdalena Grędowska

  Internista, konsultant ds. nefrologii, cytologii

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku. W trakcie studiów uczestniczyła w programie wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Porto ( 2014, 2015), skupiając się na pracy laboratoryjnej w zakładzie patologii klinicznej. Ponadto odbyła staże w wiodących warszawskich laboratoriach weterynaryjnych, gdzie nabyła umiejętności z zakresu oceny preparatów hematologicznych oraz podstawowej cytologii (2016, 2017). W 2017 roku odbyła trzyczęściowy kurs cytologii klinicznej pod nadzorem merytorycznym DVM Francesco Carraniego, a także ukończyła kursu dermatologii klinicznej psów i kotów w przychodni Dermawet. W przychodni konsultuje przypadki internistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologicznych oraz nefrologicznych. Prywatnie miłośniczka aktywnego podróżowania, teatru oraz portugalskiego wina.

 • Katarzyna Koprowska

  Internista, konsultant ds. kardiologii, echo serca

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2012 roku. Na co dzień udziela konsultacji kardiologicznych oraz zajmuje się anestezjologią. Znieczula pacjentów do zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, torakochirurgicznych, również tych podwyższonego ryzyka. Wykonuje badania dodatkowe — echo serca, ekg, RTG. Od 2013 r. jest członkiem stowarzyszenia AVA (Association of Veterinary Anaesthetists). Z uwagi na swoje zainteresowania odbyła szereg staży i szkoleń anestezjologicznych pod kierunkiem znanych zagranicznych specjalistów. Od 2016 roku wraz z szwajcarską firmą prowadzi w Polsce Międzynarodową Szkołę Anestezjologii Weterynaryjnej (VASTA), mającą na celu edukację oraz rozwijanie tej dziedziny weterynarii w naszym kraju. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą prowadząc szkolenia z tego zakresu, oraz jako autorka publikacji naukowych. Dzięki jej umiejętnościom oraz wiedzy pacjenci poddawani poważnym zabiegom są w dobrych rękach. Prywatnie lubi aktywny tryb życia, często podróżuje. Właścicielka trzech psów: suczki Pandy, Nili oraz psa Granda, z którymi trenuje i startuje w zawodach posłuszeństwa.

 • Dominika Choma

  Konsultant ds. USG

  Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już w trakcie studiów interesowała się diagnostyką obrazowa, rozrodem i endokrynologią małych zwierząt. Odbywała liczne praktyki zarówno w polskich jak i zagranicznych przychodniach weterynaryjnych, a po ukończeniu studiów podjęła pracę w całodobowej klinice weterynaryjnej małych zwierząt w Bielsku-Białej.
  Dodatkowo jest konsultantem i trenerem weterynaryjnym w firmie Vetiss sp. z o.o. zajmującej się diagnostyką ultrasonograficzną, gdzie dzielić się wiedzą w zakresie obrazowania jamy brzusznej, jamy miednicznej, klatki piersiowej, szyi oraz głowy. Swoją wiedzę zdobywała podczas licznych szkoleń, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ukończyła także kurs ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) w Luksemburgu z diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt.

 • Dagmara Przybysz

  Kierownik laboratorium diagnostycznego

  Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

 • Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

  Konsultant ds. dietetyki

  Specjalizuje się w dietetyce psów i kotów oraz zajmuje się układaniem planów żywieniowych dla zwierząt — zarówno chorych — jak i zdrowych (m.in. dieta BARF). Publikuje także artykuły w magazynach branżowych oraz dla opiekunów zwierząt, a także prowadzi Fundację Surowe Kotki i Psy, popularyzującą zdrowe żywienie psów i kotów.
  Poza dietetyką interesuje się behawiorem – obecnie uczestniczy w kursie dyplomowym COAPE nadającym kwalifikacje behawiorysty.

 • Gabriela Grądzka

  Asystent weterynaryjny

  Od zawsze związana ze zwierzętami. W 2019 roku uzyskała tytuł inżyniera zootechniki na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem na kierunku Technik Weterynarii. Ma za sobą praktyki w lecznicach weterynaryjnych, gdzie zajmowała się zarówno zwierzętami towarzyszącymi, jak i gospodarskimi, asystując przy zabiegach chirurgicznych oraz internistycznych. Chętnie udziela się w charakterze wolontariusza w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Jej hobby to jazda konna oraz zgłębianie wiedzy na temat żywienia małych zwierząt. Jest właścicielką 7 letniej kotki Alutki.

 • Martyna Posłuszny

  Stażystka

  Martyna Posłuszny jest studentką czwartego roku na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbyła praktyki w szpitalu „Jaggy” w Brnie, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów pracowała na oddziałach: internistycznym oraz neurologicznym. Uczestniczyła w rehabilitacji i opiece anestezjologicznej pacjentów. Była wolontariuszką w schronisku dla psów „TailTorrox” w Hiszpanii. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny weterynaryjnej IVSA. Martyna udziela się lokalnie, chętnie dzieląc się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi.

 • Karolina Milarska

  Obsługa klienta

  Karolina Milarska jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywała doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. Podczas tego pobytu ukończyła kursy, miedzy innymi matematyczny — Functional Skills Qualification in Mathematics, jak i języka angielskiego — Functional Skills Qualification in English. Jej zdolności komunikacyjne doceniają zarówno polscy jak i zagraniczni właściciele naszych pacjentów.
  Prywatnie jest właścicielką suczki Lusi i fascynatką kryminałów.