Dominika Szulc
Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już w trakcie studiów interesowała się diagnostyką obrazowa, rozrodem i endokrynologią małych zwierząt. Odbywała liczne praktyki zarówno w polskich jak i zagranicznych przychodniach weterynaryjnych, a po ukończeniu studiów podjęła pracę w całodobowej klinice weterynaryjnej małych zwierząt w Bielsku-Białej.
Dodatkowo jest konsultantem i trenerem weterynaryjnym w firmie Vetiss sp. z o.o. zajmującej się diagnostyką ultrasonograficzną, gdzie dzielić się wiedzą w zakresie obrazowania jamy brzusznej, jamy miednicznej, klatki piersiowej, szyi oraz głowy. Swoją wiedzę zdobywała podczas licznych szkoleń, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ukończyła także kurs ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) w Luksemburgu z diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt.